Joost Preyde

Partner & Consultant

Continu verbeteren
Klanttevredenheid verbeteren
Team Effectiviteit
Medewerkerstevredenheid verbeteren
Bedrijfsresultaten verbeteren
Digital Impact

Naast het adviseren zijn er twee factoren die mij binden aan HofP: kennis en cultuur. Kennis vergaren en delen is cruciaal binnen het adviesvak. Kennis vergaren en delen laat mensen excelleren.

Verbinden & Verwonderen vormen de basis van een adviseur
1998
Vorige HoPper
Volgende HoPper
Volgende HoPper