Beste werkgever

In het licht van onze missie: 'Mensen laten excelleren' is één van onze ambities de beste werkgever zijn.

Of de mensen met wie je werkt jouw organisatie als ‘beste werkgever’ omschrijven heeft in belangrijke mate te maken met hoe goed je jezelf als organisatie en werkgever kent en daar transparant over bent. Want alleen dan ontstaat de meest optimale match. Het DNA van House of Performance wordt o.a. concreet in onze kernwaarden: Authenticiteit, Intensitieit, Reciprociteit.

Beste werkgever vs beste werknemer

De term werkgever en werknemer zegt iets over een verhouding, de relatie die bestaat. Een goede relatie maak je samen. Daarom geloven wij dat House of Performance alleen de beste werkgever kan zijn als we daar samen met onze werknemers aan werken. Dat doen we op verschillende manieren en momenten. Ik deel er een aantal met je:

Persoonlijk Performance Plan

Functioneringsgesprekken daar zien wij de waarde niet van in en die hebben we dus ook niet. Wel is een van onze tien principes ‘Feedback on the run is better than none or how it is done’ . Hoe wij elkaar continu feedback geven deel ik later met je. Eerst wil ik graag iets vertellen over het Persoonlijk Performance Plan. Dit is een format dat iedere werknemer van House of Performance (HoPper) voor zichzelf opstelt. Het is een plan met de doelen die jij zelf bepaald en stelt voor het komende jaar. Hierin belicht je zowel vakinhoudelijke doelen als persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Gedurende het jaar bespreek je de voortgang op jouw persoonlijke doelen samen met jouw begeleidend partner. Doel van deze gesprekken is reflecteren en leren.

Tien principes

Binnen onze werkzaamheden maken we ook gebruik van een een tiental principes. Ze bieden ons een kader of richtlijn en helpen ons om keuzes te maken. 

  • Feedback on the run is better than none or how it is done 

Dit principe noemde we al. We gebruiken feedback om te leren en te groeien. Feedback vraagt kwetsbaarheid en zelfreflectie. Zorg als feedbackgever voor veiligheid. Als ontvanger neem je de feedback mee om je handelen te spiegelen. 

  • Ons kantoor is een Almende 

Het kantoor is een veilige plek waar je thuiskomt. Hier leren we en reflecteren we op ons handelen. We hebben lol en genieten van ons werk, elkaar en het leven. 

  • Programma boven team boven individu 

We zijn deel van een groep met een gezamenlijk hoger doel. Dat verbindt en geeft ons richting. Een ander kunnen laten schitteren is mooi. Dit principe kan botsen met het individu en is daarom wederkerig, ook het individu kan voorop staan. 

  • Wij gebruiken de dialoog 

We gaan in contact met mensen door ons te verbinden en er echt voor de ander te zijn. Je bent betrokken en oprecht in elkaar geïnteresseerd. Je weet wat er speelt, zowel zakelijk als privé. We verwonderen ons, stellen oordelen uit en willen niet veroordelen. 

  • Face the brutal facts 

We baseren de analyse op feiten en toetsen onze hypothesen. Als de feiten kloppen, presenteren we die aan de klant. Met respect voor de persoon, ook als dit confronterend kan zijn. 

  • Alles wat we doen en maken is groots qua inhoud en houding 

Zowel qua inhoud als houding. Wat naar een klant of collega gaat is top, je overtreft verwachtingen. Je maakt gebruik van de kwaliteiten van de mensen om je heen. Je laat een situatie beter achter dan dat deze was. Je verkoopt niet, maar luistert en vraagt door. 

  • We behalen resultaat door kunde en ervaring met de klant te verbinden  

Het is de combinatie van kennis en ervaring inzetten, in relatie tot je medemens. Dat is geen vast gegeven, het is voortdurend zoeken naar de juiste balans. Het gaat niet om gelijk hebben of krijgen, het gaat omgedaan krijgen. 

  • We vieren successen 

We vieren onze successen, zowel zakelijk als privé. Bijvoorbeeld met champagne. En we staan stil bij bijzondere momenten, zowel positief als negatief. Lees hierover ook het blog “Hij deelde zijn fuck-ups zonder schroom”  

  • Maximale verantwoordelijkheid, minimale controle 

We kiezen op basis van onze kernwaarden, je hoeft geen toestemming te vragen. We zijn geen reddertjes, ook niet naar klanten. Fouten maken is de opmaat tot leren. Jij bent het gaspedaal van je eigen ontwikkeling. Iedereen heeft een haal- en een brengplicht. 

  • Continu verbeteren door continu leren 

We gebruiken de beste middelen als het gaat om kennisexperts en -bronnen en zijn altijd hongerig naar nieuwe inzichten. Kennis delen we met medewerkers en klanten. We ontwikkelen toegepaste kennis ten dienste van er iets mee doen of kunnen.  

Obeya

House of Performance gelooft dat de HoPpers met allen hun eigen authentieke kennis, ervaring en persoonlijkheden maakt wie wij als organisatie zijn. We doen het samen. Dat geldt ook voor het ontwikkelen en uitvoeren van onze strategie. Wij geven hier o.a. vorm aan met onze Obeya.

De Obeya is een open ruimte in ons kantoor aan de Hamburgerstraat in Utrecht, en is voor alle HoPpers toegankelijk. Alle informatie die op dat moment actueel en relevant is in relatie tot, onze samen bepaalde doelen, hangt, staat of ligt daar. Schema’s, grafieken en tabellen maken bijvoorbeeld continu de medewerkerstevrdenheid, klanttevredenheid en salescijfers visueel. Iedere vrijdag van 13.00 tot 14.00 komen we allemaal samen in de Obeya om strategische informatie waarover gesproken en beslist moet worden met elkaar te delen. Sinds Covid-19 organiseren we de Obeya online in plaats van op de fysieke locatie.

Samenwerken aan goed werkgever en werknemerschap doen we ook rondom de volgende thema’s:

Recruitment & Onboarding

Persoonlijke ontwikkeling

Kennis

Fun

Great Place to Work

Al jaren werken wij samen met Great Place to Work om onze ambitie ‘beste werkgever’ willen zijn kracht bij te zetten. Great Place to Work maakt deel uit van de wereldwijde organisatie Great Place To Work®. Door middel van empirisch onderzoek wordt de medewerkerstevredenheid bij duizenden organisaties werelwijd gemeten. In het medewerkersonderzoek, de Trust Index, wordt het vertrouwen, trots en plezier gemeten onder medewerkers binnen een deelnemende organisatie. Voor House of Performance zijn de uitkomsten van dit onderzoek een leidraad om over specifieke onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan en zo onszelf continu te verbeteren. Een van de thema’s waar wij de komende periode bijvoorbeeld met elkaar mee aan het werk gaan is het verbeteren van…..sdfefd

Ook wordt door Great Place to work het werkgeversbeleid beoordeeld via een Culture Audit. Great Place To Work® heeft als missie een betere wereld te creëren door een bijdrage te leveren aan het vertrouwen, trots en collegialiteit binnen organisaties. In 2018 waren wij de trotse winnaar in de ranglijst van de categorie Small & Young workplaces! Komend jaar doen wij mee in de categorie Medium Workplaces doordat wij inmiddels doorgegroeid zijn naar een bureeau met meer dan 100 management consultants & interim managers.

Ben jij een HoPper?

Wil jij ook werken voor een Great Place to Work? Check dan onze vacatures.