Case
case

Agile transformatie ProRail – Wendbaarheid en klantgerichtheid vergroten

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. De afdeling HR van Prorail wilde een Agile transformatie realiseren. ​

Ivette Berends
Ivette Berends
Manager HR Business Partners, ProRail​vette Berends

"House of Performance heeft ons geholpen in het neerzetten van een Agile basis qua mindset, producten en ervaring. Vanuit deze basis kunnen wij nu verder uitbouwen."

Ivette Berends
Manager HR Business Partners, ProRail​vette Berends

KLANTVRAAG

Help ons te transformeren naar een Agile organisatie en schenk daarbij in het bijzonder aandacht aan een Agile besturings- en HR bedieningsmodel. Dit zodat HR optimaal kan bijdragen aan het verwezenlijken van de ProRail-strategie en zij als strategisch sparringpartner het gesprek aangaat over welke opgaven de hoogste prioriteit verdienen.​ 

AANPAK

Agile transformatie realiseren met bijzondere aandacht voor het design van drie onderdelen:
  • Agile besturing en Portfolio Management
  • Agile HR (bedienings)model
  • Gedrag & Change van onze leiders (MT HR en Senior Business Partners)

Samen met een multidisciplinair veranderteam heeft House of Performance volgens een scrum methodiek de besturing van het portfolio en de structuur van de afdeling ontworpen. ​

In 7 sprints van 3 weken zijn er onderdelen van de drie thema’s opgepakt:

  • Besturing
  • HR model
  • Gedrag & Cultuur

Tijdens de sprintplanning zijn activiteiten telkens verder geprioriteerd en gespecifieerd in user stories. Tijdens de reviews zijn de verschillende stakeholders bij de verandering betrokken in elke betekenisvolle stap naar het eindresultaat.

Het transformatie-project is 100% digitaal gecoördineerd. Overleg via MS Teams en ontwerpen van de structuur via digitale whiteboards. 

RESULTATEN

  • Een gedragen en doorleefd ontwerp voor de agile besturing en het portfoliomanagement dat aansluit op de agile structuur van de organisatie. 
  • Het veranderteam heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met scrum en is nu in staat ook andere teams hier in op te leiden.

 

Wil jij ook samen impact maken?

Plan een belafspraak in om het met Heiko te bespreken.

LinkedIn
Share
WhatsApp