Case
case

Menzis – Strategieontwikkeling klantbediening

Menzis heeft de missie om, door kwalitatief goede en betaalbare zorg te verzekeren, de leefkracht van ieder mens te versterken. Klant & Operations (K&O) voert alle operationele verzekeringsprocessen uit, onderhoudt klantcontact en is met 600 medewerkers het grootste cluster binnen Menzis.​ Omdat de toenmalige strategie niet meer actueel was, wilde de in 2020 aangetreden directeur K&O een nieuwe stip op de horizon die bovendien clusteroverstijgend is.

Marieke Fieten
Marieke Fieten
Directeur Klant & Operations Menzis

"We werken in een echte samenwerking met co-creatie. HofP zorgt voor structuur en follow-up, wij voor de inhoud. HofP zorgt voor reflectie, dat schakelt makkelijk en daardoor worden de resultaten van een hoog niveau."

Marieke Fieten
Directeur Klant & Operations Menzis

UITDAGING

Ondersteun ons bij het ontwikkelen van een stip op de horizon voor de klantbediening van Menzis die duidelijk, gezamenlijk en zowel binnen als buiten K&O breed gedragen is. Deze stip moet voldoende vernieuwend zijn op korte en langere termijn en daarnaast passen bij het verandervermogen van de organisatie.

AANPAK

De aanpak van strategieontwikkeling bestaat uit vier stappen: analyse, strategievorming, strategievertaling en strategie-executie.

  1. Analyse: Analyse van de organisatie in haar context, in- en extern
  2. Strategievorming: Strategische keuzes – hoe de organisatie op de omgeving inspeelt
  3. Strategievertaling: Vertalen strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan succes meetbaar is
  4. Strategie-executie: Implementatie en uitvoering van de strategie

RESULTATEN

  • Een wendbaar Strategisch Kompas: overzicht op 1 A4 met vertaling van missie en visie naar concrete initiatieven
  • Waarden klantbediening zijn gezamenlijk opgesteld en doorleefd 
  • Meetbare doelstellingen om op te sturen
  • Persoonlijke veranderverhalen bij de strategie en betrokkenheid van medewerkers uit verschillende clusters op de strategie
  • Eigenaarschap op de verschillende onderdelen uit het strategisch kompas

Wil jij ook samen impact maken?

Plan een belafspraak in om het met Heiko te bespreken.

LinkedIn
Share
WhatsApp