Cases

Opdrachtgevers van House of Performance hebben iets gemeen: ze willen prestaties radicaal verbeteren. Het is onze passie om ze daarbij te helpen. Dat deden wij al bij veel grote zakelijke dienstverleners. Hieronder een greep uit onze projecten

Filters
Wij hebben onderstaande content al gefilterd op basis van uw persoonlijk ambitie profiel. U kunt tags aan- of uitzetten door erop te klikken.

Case: UNICEF Nederland – Leiderschapsontwikkeling in organisatietransformatie

UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen. UNICEF komt op voor de rechten van deze kinderen.  Als ‘s werelds grootste kinderrechten organisatie bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. UNICEF heeft de ambitie om maximaal wendbaar te zijn om zo nog meer kinderen, sneller, te helpen.

Lees verder

Case: Pon – Digitale transformatie opstarten

Pon is een wereldwijde speler actief op het gebied van mobiliteitsproducten, -diensten en -oplossingen en biedt ook honderden industriële oplossingen. Bij onderdeel Pon Equipment & Pon Power (PEPP), werd al langere tijd gesproken over de kansen en mogelijkheden van digitalisering.

Lees verder

Case: CBS – Het maximaliseren van de maatschappelijke impact

Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Lees verder

Case: Ymere – Kosteneffectief door datagedreven werken

Ymere is gedreven door haar missie meer mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis te geven in de metropoolregio Amsterdam en heeft als doel een efficiënte en resultaatgerichte organisatie te worden.

Lees verder

Case: ProRail – Agile transformatie

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. De afdeling HR van Prorail wilde een Agile transformatie realiseren.

Lees verder

Case: New Skool Media – De juiste balans en kaders voor hybride samenwerken

New Skool Media (NSM) is uitgever van 20 special interest mediamerken en telt naast de redacties van deze merken een aantal ondersteunende afdelingen. Met zicht op het einde van de beperkende COVID-19 maatregelen en de herinrichting van het kantoor, wilde NSM kaders schetsen voor een situatie waarin op een hybride manier wordt samengewerkt.

Lees verder

Case: Menzis – Strategieontwikkeling klantbediening

Menzis heeft de missie om, door kwalitatief goede en betaalbare zorg te verzekeren, de leefkracht van ieder mens te versterken. Klant & Operations (K&O) voert alle operationele verzekeringsprocessen uit, onderhoudt klantcontact en is met 600 medewerkers het grootste cluster binnen Menzis.​

Lees verder

Case: APG – Minder vergaderen met minder mensen in minder tijd

APG kwam tot de conclusie dat de hele organisatie veel, lang en ineffectief overlegt, met trage besluitvorming en een lage slagvaardigheid als gevolg.

Lees verder

Case: Enexis – Begeleiden jaarplanproces directie en RvB

Na een lange periode van stabiliteit, staat Enexis onder druk om haar productiviteit te vergroten en kosten te verlagen om de energietransitie versneld te realiseren.

Lees verder

Case: Waterbedrijf – Herontwerp Asset Management

Een Nederlands waterbedrijf bevindt zich in een snel veranderende omgeving. De afdeling Asset Management ervaarde een te laag adaptief vermogen om op de genoemde veranderingen in te spelen, door de manier waarop deze was georganiseerd.

Lees verder

Case: Jaarbeurs – Slimmer samenwerken, sneller klantwaarde leveren

De Afdelingen Merken & Content en Marketing werken in elf brandteams samen om eigen, winstgevende beurzen te organiseren. De ambitie van de Jaarbeurs is om de omzet/winstgevendheid met 25% te laten groeien.

Lees verder

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven de bereikbaarheid verbeteren

Een financiële dienstverlener heeft haar klantbedieningsmodel veranderd. Dit heeft vooral positieve impact op klanten en de centrale en regionale organisatie gehad. Maar deze transitie heeft ook geleid tot een uitdaging rondom de bereikbaarheid van de bank voor haar klanten. Het precieze probleem en de grootte ervan zijn niet volledig helder, waardoor sentiment de boventoon voert.

Lees verder

Case: ProRail – Professionaliseren Agile Werken

Het Competence Center Infradata van ProRail wil Agile werken verder professionaliseren. Dit om haar resultaten ten aanzien van de effectiviteit te verbeteren en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid te realiseren.

Lees verder

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken door rapportage en analyse te borgen

Besluiten bij deze financiële dienstverlener worden nu nog vaak genomen op basis van buikgevoel en te weinig harde feiten en cijfers. Om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren is het nodig dat de organisatie meer en beter datagedreven gaat werken.

 

Lees verder

Case: Aquon – Continu verbeteren

AQUON wilde haar medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en efficiency verbeteren. Daarom startte zij het @[email protected] programma. Een programma waarbij op basis van de Lean filosofie de processen continu worden verbeterd.

Lees verder

Case: Gemeente Den Haag – > 10 % stijging medewerkerstevredenheid binnen de gehele keten

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk de stad goed schoon te houden. Ten eerste omdat zij een unieke stad aan zee mooi en aantrekkelijk willen houden. Maar ook omdat het een positieve invloed heeft op de tevredenheid van de 540.000 inwoners en 35 miljoen jaarlijkse bezoekers. De gemeente Den Haag wil de tevredenheid van zowel medewerkers in de Keten van Schoon als de inwoners van den Haag verder verhogen.

Lees verder

Case: The Cue partner van Microsoft – Businessproductiviteit vergroten met gamification

Microsoft Office 365 heeft een stijgend marktaandeel en is veruit de populairste aanbieder van zakelijke software ‘in the cloud’. Niet zo vreemd, want met een pakket van meer dan 20 applicaties, zijn de mogelijkheden om effectief, efficiënt en veilig samen te werken eindeloos. Helaas blijkt in de praktijk dat de volle potentie van alle mogelijkheden die Office 365 biedt, niet wordt benut.

Lees verder

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken zorgt voor kostenreductie

Er is besloten om de contact center-activiteiten van een financiële dienstverlener centraal aan te gaan sturen. Deze ontwikkeling heeft als doel om het klantcontact, met behoud van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, efficiënter te kunnen uitvoeren.

Lees verder

Case: Gemeente Amsterdam – Vakmanschap ontwikkelen

De Gemeente Amsterdam kent een periode van forse verandering. Het beroep op Werk, Participatie en Inkomen (WPI) neemt toe, budgetten staan onder druk en de manier van werken moet meebewegen.  De gemeente wil door het ontwikkelen van vakmanschap meer maatwerk aan klanten leveren.

Lees verder

Case: Koninklijke Bibliotheek – Vergroten professionaliteit en effectiviteit managementteam

De Koninklijke Bibliotheek heeft de ambitie om mens en technologie samen te brengen en om als publieke instelling relevant te zijn en blijven. Dit vraagt om veranderingen in de organisatie. Eén daarvan richt zich op de performance van managementteams. 

Lees verder

Case: Prorail – Datagedreven werken om toegevoegde waarde zichtbaar te maken

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten zij zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. Meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst, dat is de missie van Prorail.

Lees verder

Case: Restless Development – Strategische effectiviteit bevorderen

Restless Development stimuleert jonge mensen om hun rol te pakken in de ontwikkeling van hun land. Dat doen zij door jonge mensen te helpen zich te ontwikkelen tot leiders in het oplossen van uitdagingen in hun thuisland. Restless Development werkt vanuit hubs in tien landen in Afrika, Azië, Groot Brittannië en Amerika. House of Performance heeft samengewerkt met de hub in Uganda. De samenwerking is een project van House of Sharing.

Lees verder

Case: Transavia – Verbeteren processen crewbeschikbaarheid

Binnen Transavia houden vijf verschillende functies zich met crewgerelateerde administratie bezig. Deze administratieve taken komen voornamelijk voort uit crewverzoeken en hebben impact op de beschikbaarheid van de crew.

Lees verder

Case: DCMR – Continu verbeteren bij Bureau Reguleren

DCMR is de milieudienst in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. In opdracht van lokale en regionale overheden zorgen zij voor een leefbare en veilige regio door het maken van vergunningen en het handhaven van milieuregels.

Lees verder

Case: Movir – Strategie naar de werkvloer vertalen

Movir, onderdeel van de NN Group, is een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar die zich richt op hoog opgeleide, zakelijke en medische professionals. Sinds 2015 bieden ze ook een AOV voor ondernemers. Zij bieden hun verzekeringen aan via onafhankelijke financieel adviseurs. Daarnaast richt Movir zich op preventie en re-integratie.

Lees verder

Case: Liander – Operationele sturing verbeteren

Liander is een netbeheerder. Zij leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk van zes verschillende regio’s in Nederland. Hiermee maken ze het mogelijk dat inmiddels 3.000.000 mensen en bedrijven gas en stroom krijgen.

Lees verder

Case: Stichting Prisma – Strategie executie

Prisma helpt Amsterdammers met een verstandelijke beperking om mee te doen in de samenleving. Mooi werk, waarvan het effect echter lastig meetbaar is. Hoe ontdek je dan of je de juiste dingen doet? Het AVRI-model helpt om een antwoord te vinden op deze vraag. Met als resultaat dat de vrijwilligersorganisatie groeit in professionaliteit en zelfvertrouwen. En in impact.

Lees verder

Case: Binthout – Visievorming en strategie-executie

Binthout redt Nederlandse bomen van de versnipperaar en maakt prachtige designproducten van het hout. Handgemaakt en geproduceerd in Nederland, omdat iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt. Binthout is een groeiend bedrijf dat haar koers voor de toekomst wil bestendigen.

Lees verder

Case: Rabobank – Financieel gezond leven klant centraal met gamification

Rabobank stelt zich als doel om de komende vijf jaar 1.000.000 Nederlandse huishoudens te helpen bij het leiden van een financieel gezond leven, nu en later. Uit een analyse van Rabobank zelf, blijkt dat haar adviseurs hiervoor kansen laten liggen in hun gesprekken. Rabobank wil daarom dat zij over relevante en actuele kennis en vaardigheden beschikken, zodat zij hun klanten op dit thema goed kunnen bedienen.

Lees verder

Case: Stichting de Nieuwe Kans – Effectiever samenwerken

DNK is een ‘verandertraject’. Het doel is dat de deelnemers aan DNK zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren.

Lees verder

Case: Pensioenuitvoerder – samenwerking verbeteren

Een pensioenuitvoerder wil de juiste dingen goed doen door de samenwerking te verbeteren en de compliance functie te implementeren.

Lees verder

Case: Bovemij – Van strategie naar executie

Bovemij helpt ondernemers in de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door het netwerk van mobiliteitsbedrijven en haar klanten (digitaal) te verbinden. Zij biedenalles onder één dak: verzekeringen, financieringen, rechtshulp en data.

Lees verder

Case: Care for Cancer – Herijking van de strategie en samenwerking

Sinds 2005 biedt Stichting Care for Cancer integrale ondersteuning aan mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Dit doen zij, geheel belangeloos, met behulp van een netwerk van ruim 60 gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen.

Lees verder

Case: Cultuur van ethisch presteren realiseren

Presteren vraagt in deze tijd niet alleen om het behalen van targets, maar ook over de vraag op welke manier je de targets wilt halen. Harde doelen dienen getoetst worden aan de kernwaarden en de missie van een bedrijf.

Lees verder

Case: Ymere – Agile werken

Ymere, een woningbouwcorporatie uit de Randstad, heeft een Agile werkwijze. Een aantal jaar geleden is deze agile werkwijze binnen de organisatie geïntroduceerd, waardoor zij flexibeler, wendbaarder en met name klantgerichter zijn gaan werken. Eén van de afdelingen binnen de organisatie is echter niet meegenomen in deze verandering, waardoor het verbeterproces stagneert. Tijd voor een andere aanpak.

Lees verder

Case: Zeelandia – Sales excellence realiseren

Hoe zorg je als multinational dat er, met internationale spreiding, meer synergie ontstaat tussen landen en medewerkers in hun sales- en marketing -aanpak?

Lees verder

Case: Producent bakkerijgrondstoffen – Met gamification de prestaties van bakkerijen verbeteren

Een internationale producent van grondstoffen voor ambachtelijke bakkers, levert in meer dan 100 landen. Deze producent heeft de ambitie om, naast het leveren van hoogwaardige grondstoffen, nóg meer waarde voor hun klanten toe te voegen.

Lees verder

Case: Energiebedrijf – Datagedreven processen verbeteren

Datagedreven processen verbeteren? Process mining laat alle manieren zien waarop klantvragen door je organisatie vloeien. En waar het stokt.

Lees verder

Case: Prestaties verbeteren met de Performance Cup

Leren en ontwikkelen in de praktijk? De teameffectiviteit vergroten? En dat op een laagdrempelige en effectieve manier? Dat doe je met de Performance Cup: een gamification oplossing om continu de prestaties van teams te verbeteren.

Lees verder

Case: Maakindustrie – Performance verbeteren

Bij een machinefabrikant in de agrarische sector staat de klanttevredenheid onder druk door bijvoorbeeld te late en/of verkeerde leveringen. Zij wil haar klantgerichtheid verder verbeteren om daarmee de concurrentiepositie te verstevigen.

Lees verder

Case: Een Bank – Sales excellence realiseren

Hoe een bank in een jaar de grootste werd in een nichemarkt. Een bedrijf in het bankwezen heeft de ambitie om marktleider te worden in een nichemarkt. Dat betekent een drastische vergroting van haar acquisitiekracht en een omgeving van blijven verbeteren. AQUISITIEKRACHT A LA CARTE

Lees verder

Case: Douane – Duurzaam veranderen

Van visie naar resultaat. Van achteraf verantwoorden naar vooraf sturen.

Lees verder

Case: Aegon – Klantgerichter werken bij Aegon

Klanten sneller helpen. Dat bereik je niet alleen door efficiënter (samen) te werken, maar vooral door een cultuur neer te zetten waarbij ingezet is op continu verbeteren.

Lees verder

Case: Netbeheerder – Een lerende organisatie worden

Onder de naam ‘De Expeditie’ zijn initiatieven gestart om de prestaties op de werkvloer radicaal te verbeteren. House of Performance zorgde ervoor dat de ‘De Expeditie’ ook daadwerkelijk land in zicht kreeg.

Lees verder

Case: Netbeheerder – De productiviteit verbeteren

Aan het einde van het jaar ontvangt u weer uw jaarnota gas en elektra. Circa 17 % van uw totaal factuur zijn netbeheer kosten. Kan dat niet omlaag? De productiviteit van de Netbeheerder is radicaal verbeterd. Gevolg: Netbeheerder verbetert haar ‘concurrentiepositie’.

Lees verder

Case: Nedtrain – Procesoptimalisatie

Monteurs grijpen vaak mis als een trein gerepareerd moet worden. Dat is niet alleen heel irritant voor de monteurs, het kost ook geld. Tijd om met een nieuwe blik naar het proces te kijken.

Lees verder

Case: Financiële dienstverlener – Een lerende organisatie worden

Je gelooft dat je, om de concurrentie voor te blijven, continu moet verbeteren. Maar ja, hoe realiseer je een cultuur waarbinnen innoveren op ieder niveau als vanzelfsprekend gebeurt?

Lees verder

Case: de Goudse Verzekeringen – Lean filosofie toepassen bij

De Goudse Verzekeringen biedt moeilijke tijden het hoofd door op een slimme manier de klantbediening (+22%) en productiviteit (+23%) op de werkvloer radicaal te verbeteren.

Lees verder

Case: de Belastingdienst – Slimmer en effectiever werken

Hoge werkvoorraden en vervuilde bestanden op de administratieve afdelingen belemmeren de belastingdienst slim en effectief te werken. Ambitie: minder tijd voor administratieve taken, meer tijd voor controle.

Lees verder

Case: Een Bank – Klantgerichter werken

De effectiviteit en efficiëncy op de werkvloer van de verkooporganisatie radicaal verbeteren. Deze uitdaging ging House of Performance samen met de bank aan.

Lees verder

Case: Netwerkbedrijf – Doorlooptijden verkorten

Ergens in een nederlandse stad valt de openbare verlichting uit. In veel gevallen heeft het netwerkbedrijf minstens 10 dagen nodig om de storing te verhelpen. Dat kan sneller.

Lees verder

Case: Bruna – Met gamification de klantbeleving vergroten

De afgelopen jaren zag Bruna het retaillandschap radicaal veranderen. De retailer wilde daarom inzetten op het vergroten van de klantbeleving om zo de prestaties van de individuele franchiseondernemers te verbeteren. Daartoe ontwikkelden wij voor hen een Performance Game: een maatwerk gamification oplossing om gewenst gedrag te stimuleren en prestaties te verbeteren.

Lees verder

Case: Liander – Productiviteit verbeteren

De bodemdesk van Liander kent een hoge voorraad aanvragen voor bodemverslagen en lange doorlooptijden. Hoe kregen zij inzicht in de oorzaak?

Lees verder

Case: Menzis – Achterstanden wegwerken en productiviteit verbeteren

De doorlooptijd om zorgaanbieders uit te betalen is verkort met 80%. Geen verrassing dat ook de medewerkerstevredenheid drastisch is gestegen.

Lees verder