Case: Een Bank – Klantgerichter werken

De effectiviteit en efficiëncy op de werkvloer van de verkooporganisatie radicaal verbeteren. Deze uitdaging ging House of Performance samen met de bank aan.

Klantvraag

De afdelingen Corporate Clients , VC Zaken van een nederlandse bank wil als verkooporganisatie excelleren in effectiviteit en efficiency. Daarbij wil zij de klant betrekken als gesprekspartner bij alle totaaloplossingen. Dit vraagt om optimalisatie van het proces relatiemanagement. het bedieningsconcept vertalen naar de dagelijkse praktijk het uniformeren van het verkoopproces ‘consultive selling´: werkwijze kantelen van productgericht naar relatiegericht

Opdracht aan House of Performance:

Ondersteun ons in de kanteling van productgericht naar klantgericht opereren, zodat wij als afdeling topprestaties leveren. Nu en in de toekomst.

Onze aanpak

Draagvlak: betrek het juiste projectteam om vertaling van concept naar praktijk geloofwaardig te maken

Analyse, ontwikkelen, testen en uitrollen

  1. Analyse op nut en noodzaak: wie moet wat doen voor succesvolle kanteling
  2. Ontwikkelen: welke middelen zetten we in voor radicaal verbeterde prestaties en blijven verbeteren?
  3. Testen: Optimalisatieprogramma in de operatie testen en aanpassen
  4. Uitrollen: landelijke uitrol programma samen met de staf

Resultaten

Eén richting: van productgericht naar klantgericht opereren Eenduidige inrichting: de besturing is aangepast op de gekozen richting. Zo zijn de Performance Contracten aangepast van product naar klant. Eén team: Iedereen begrijpt en gelooft in zijn (nieuwe) rol. Zichtbaar betere samenwerking tussen teams. Van District MT’s tot Client Service Teams.

Zeker nu het duidelijk is hoe we willen werken, kunnen we snel implementeren. Verantwoordelijke Senior Leaderschip Development