Case: Ymere – Agile werken

Ymere, een woningbouwcorporatie uit de Randstad, heeft een Agile werkwijze. Een aantal jaar geleden is deze agile werkwijze binnen de organisatie geïntroduceerd, waardoor zij flexibeler, wendbaarder en met name klantgerichter zijn gaan werken. Eén van de afdelingen binnen de organisatie is echter niet meegenomen in deze verandering, waardoor het verbeterproces stagneert. Tijd voor een andere aanpak.

Klantvraag

Woningbouwcorporatie Ymere start met Agile werken. Men wil flexibeler en wendbaarder zijn en beter inspelen op de klantvraag. Ze starten enthousiast verschillende projecten. Een van de primaire afdelingen (afdeling X) binnen de organisatie wordt niet meegenomen in deze verandering. De kloof met de rest van de organisatie wordt steeds groter en het hele verbeterproces dreigt te stagneren.

Opdracht aan House of Performance:

Help ons afdeling X effectiever te laten werken aan hand van agile werken en continu verbeteren in te bedden in de organisatie.

Onze aanpak

Om het vertrekpunt van de afdeling te kennen en te bepalen wat de beste aanpak is om de afdeling mee te nemen in de verandering is een analyse uitgevoerd. Hiervoor zijn medewerkers en klanten geïnterviewd en is data bestudeerd.

Aanpak

Ons analyserapport bevatte uiteindelijk een concrete probleemanalyse en 35 aanbevelingen. Samen met de mensen van afdeling X hebben we gekozen om aan de slag te gaan met 5 fundamenten voor Agile werken.

  1. Kort-cyclisch werken in een duurzaam tempo
  2. Een werkende oplossing, waarbij veranderingen welkom zijn
  3. Vertrouwen in elkaar en in openheid
  4. Zelfsturend samenwerken
  5. Continu verbeteren

De teams binnen afdeling X zijn aan de slag gegaan om concrete problemen op een Agile manier aan te pakken. Dat betekent in dit geval:

  • Het agile gedachtegoed is gedeeld met medewerkers in een tweedaagse training.
  • Introduceren van continu verbeteren door dagstarts en weekstarts.
  • Scrumteams inrichten en het intensief begeleiden van de Scrummasters en Product Owner.

Resultaten

Aantal geïmplementeerde verbeterpunten

Werner (1)

“House of Performance heeft gedurende zes maanden op onze afdeling I&A de agile-werkwijze geïntroduceerd en geïmplementeerd. Zij hebben kennis van zaken en weten dit duidelijk over te brengen. Ze zijn energiek en zichtbaar op de werkvloer. We hebben HofP ervaren als een prettige sparringpartner en we hebben mooie resultaten bereikt met hen!” Werner Wesenhagen; Manager I&A