Case: Liander – Productiviteit verbeteren

De bodemdesk van Liander kent een hoge voorraad aanvragen voor bodemverslagen en lange doorlooptijden. Hoe kregen zij inzicht in de oorzaak?

Klantvraag

Liander is netbeheerder. Netbeheerders leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. De bodemdesk binnen Liander levert bodemverslagen aan haar interne klant bij Liander zodat zij met de juiste veiligheidsmaatregelen in de bodem graven. De bodemdesk kent een hoge voorraad aanvragen voor bodemverslagen en lange doorlooptijden.

Vraag aan House of Performance:

Help ons inzicht te krijgen in de oorzaak van de hoge stapel bodemverslagen en de interne klantwens t.a.v. doorlooptijden voor bodemverslagen. Richt operationele sturing in, en inventariseer 5 verbeterpunten met oplossingen die significant bijdragen aan de productiviteit.

Onze aanpak

Analyse van hoge werkvoorraden door persoonlijke gesprekken te voeren met teamleiders, medewerkers én klanten. Door deze gesprekken te voeren kon iedereen bijdragen en was het begrip voor het plan van aanpak vervolgens groter.

Sturen op output

  • Sturen op verwachtte output van bodemverslagen door middel van duidelijke (dag)doelen. Dit hebben wij o.a. gerealiseerd door het implementeren van dagstarts en de Keek op de Week.
  • Deze methodes werken ook als platform om feedback te geven op specifiek gedrag. Bijvoorbeeld het wel of niet compenseren van verkeerd aangeleverde input- sommige teamleden pakten deze wel op en anderen niet.
  • Inrichten van klantgesprekken waarbij regulier de belangrijkste doorlooptijden, prestaties en issues worden besproken.
  • Stuurinformatie ingericht (in en uitstroom, productiviteit, en kwaliteit)

Resultaten

Werkvoorraad

Productiviteit

We zijn als bodemdesk meer in control. We kunnen het werk dat op ons af komt voorspellen, we weten wat de klant van ons verlangt en sturen op basis van deze klantwens. De implementatie van verbeterideeën heeft ertoe geleidt dat de doorlooptijd weer op norm is, de voorraad is gedaald en de kwaliteit van ons werk veel beter in beeld. Met als resultaat een meer tevreden klant. Twan Gores, Teamleider bodemdesk Liander