Case: CBS – Het maximaliseren van de maatschappelijke impact

Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Uitdaging

Het CBS worstelde met het prioriteren van de strategische initiatieven, gelet op de beoogde maatschappelijke impact die het wil maken, waardoor het besluitvormingsproces om tot concrete initiatieven te komen werd bemoeilijkt.

Opdracht aan House of Performance

Help ons om onze maatschappelijke waarde te vertalen naar concrete en meetbare, strategische doelen voor 2022, die we als organisatie kunnen gebruiken voor verdere uitwerking, bijvoorbeeld in de vorm van investeringsvoorstellen.

Onze aanpak

Onze aanpak bestond uit een combinatie van begeleiding van strategievorming en interventies op basis van interactie tussen de leden van het directieberaad.

Onderdelen van onze aanpak waren onder andere:

 • Analyse van de organisatie in de context​
 • Proces rondom investeringsbesluiten​ ontwikkeld
 • Ondersteuning van schrijvers van investeringsvoorstellen​
 • Faciliteren besluitvormingsproces directieberaad inzake investeringsvoorstellen

Behaalde resultaten

       • Duidelijke analyse op besturing van strategische initiatieven en duiding van gedragspatronen die effectieve strategievorming en executie belemmeren
       • Directieberaad heeft een teamcontract met afspraken over de gewenste samenwerking opgesteld
       • De ontwikkelbehoefte van het directieberaad is helder geworden en eerste verbeteringen voor een effectievere samenwerking zijn gerealiseerd
       • Communicatie over en duiding van de strategische keuzes is verbeterd
Erik Bruinsma

“Met scherpe analyses over gedrag en interventiekracht, heeft House of Performance de teamontwikkeling van het directieberaad een flinke stap verder gebracht.”​ - Erik Bruinsma, Directeur strategie bij CBS