Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken door rapportage en analyse te borgen

Besluiten bij deze financiële dienstverlener worden nu nog vaak genomen op basis van buikgevoel en te weinig harde feiten en cijfers. Om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren is het nodig dat de organisatie meer en beter datagedreven gaat werken.

 

Klantvraag

Wij willen beter gebruik maken van data. Hoe kunnen wij onze rapportages en analyses daarvoor het beste inrichten? En hoe zorgen wij dat deze geborgd worden in de rest van onze organisatie? 

Opdracht aan House of Performance

Help ons te transformeren naar een meer datagedreven organisatie door rapporteren en analyseren in te bedden in onze organisatie. Bestaande vragen zijn:

Welk besturingsmodel is er nodig?
Wat komt er kijken bij het inrichten van een besturingsmodel?
Wat is de impact van optimaal gebruik van data?

Aanpak

Door het inrichten van een Business Intelligence (BI) team dat verantwoordelijk is voor het faciliteren van de organisatie met rapportages en analyses, helpen wij deze organisatie om meer datagedreven te werken. Daarbij wordt er gekeken naar basiszaken zoals tooling, werkprocessen, bemensing. Het inrichten van processen om datakwaliteit te borgen en analyseverzoeken te prioriteren vergroot de relevantie en bruikbaarheid van analyses en rapportages. Door medewerkers actief te betrekken bij het opschonen van data en samen met managers het changeproces en besturingsmodel in te richten wordt duurzame implementatie van data geborgd.  

Bij deze case zijn in onze aanpak drie onderdelen van essentieel belang:

1.Analyse

 • Intake en doelen stellen
 • Helder krijgen van het probleem en de oorzaken
 • Definitie van de usecases

2. Procesimplementatie

 • Inrichten change proces tbv rapportages en analyses
 • Inrichten proces borging datakwaliteit

2. Informatieoplossing bepalen en inrichten

 • BI team samenstellen: 1 x voorman, 2x BI analysten, 1x ontwikkelaar
 • Ondersteunen bij tool selectie ten behoeve van rapportage & analyse
 • Tools implementeren: Power BI, Microsoft SQL, SSIS/SSMS, Visual Studio
 • Verzamelen van relevante data(bronnen)
 • Bouwen Datamodel (Inrichten ETL en DWH)
 • Bouwen en inrichten Dashboards
 • Processen implementeren (change proces, borging data kwaliteit)

 

 

Resultaten

Raportage en analyse borgen