Case: Gemeente Amsterdam – Vakmanschap ontwikkelen

De Gemeente Amsterdam kent een periode van forse verandering. Het beroep op Werk, Participatie en Inkomen (WPI) neemt toe, budgetten staan onder druk en de manier van werken moet meebewegen.  De gemeente wil door het ontwikkelen van vakmanschap meer maatwerk aan klanten leveren.

Klantvraag

​De vertaling van vakmanschap naar gewenst gedrag in de uitvoering is nog onduidelijk. Het aanspreken op en versterken van dit gewenste gedrag gebeurt daardoor onvoldoende. Daarnaast leidt de veranderende werkelijkheid tot een toename van dilemma’s. Het open en transparant benoemen en bespreken van die dilemma’s behoeft verbetering.

Opdracht aan House of Performance

Help ons om het onderling aanspreken op gewenst gedrag binnen de teams te versterken. Begeleid ons bij het expliciet maken en bespreken van de dilemma’s die het werken binnen WPI met zich meebrengt.

Onze aanpak

We richten ons op het stimuleren van gewenst gedrag dat bij het vakmanschap van de gemeente hoort.

  • Het gewenste gedrag richt zich niet alleen op het wat (het werk) maar juist ook op het hoe (hoe doe ik mijn werk?).
  • Het onderlinge gesprek tussen collega’s stimuleren over de ‘hoe’ en de ‘wat’, is essentieel

De aanpak wordt een experiment met als basis 3 inspiratielabs, waarbij eerst op basis van de kernwaarden ‘gewenst gedrag’ wordt bepaald. Vervolgens leren de deelnemers dilemma’s herkennen en bespreken. Tenslotte worden handvatten aangereikt om als informele leiders het  juiste en het goede binnen de organisatie bespreekbaar te maken.

Resultaten

Op een 10- tal geformuleerde gedragingen die de KPI’s klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en de principes moesten stimuleren, is een grote progressie geboekt. Deze is hieronder vertaald in een 0-meting en een 1-meting.

Maike Vallenga

“Leren om handelingsperspectieven te formuleren, zodat we samen concreet gedrag aan onze waarden en normen kunnen geven – daarbij hebben Sjoerd en zijn team ons echt geholpen!” - Maike Vallenga, projectleider Vakmanschap Gemeente Amsterdam.