Case: Gemeente Den Haag – > 10 % stijging medewerkerstevredenheid binnen de gehele keten

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk de stad goed schoon te houden. Ten eerste omdat zij een unieke stad aan zee mooi en aantrekkelijk willen houden. Maar ook omdat het een positieve invloed heeft op de tevredenheid van de 540.000 inwoners en 35 miljoen jaarlijkse bezoekers. De gemeente Den Haag wil de tevredenheid van zowel medewerkers in de Keten van Schoon als de inwoners van den Haag verder verhogen.

Ambitie

De Keten van Schoon buigt zich dagelijks over het schoonhouden van de stad. Samen met collega’s van onder andere het Haags Veegbedrijf, de Handhavingsorganisatie, Stadsdelen en Wijken en externe samenwerkingspartners werkt de gemeente Den Haag aan een schone en leefbare stad voor alle bewoners, bedrijven en bezoekers. Deze samenwerking binnen de Keten van Schoon en richt zich op drie pijlers basis op orde, betrokkenheid creëren en effectief handhaven. De gemeente Den Haag wil een meer proactieve en samenwerkende Keten van Schoon creëren waarin alle partijen zich eigenaar voelen van en voor een schone stad.

Vraag aan House of Performance

House of Performance is gevraagd om als procesbegeleider de Keten van Schoon te begeleiden en ondersteunen in de gewenste veranderingen en de inrichting van de keten te verzorgen.

Onze aanpak

Procesverbetering als basis voor een betere inhoud.

Uitgangspunten bij de aanpak

  • Basis op orde brengen
  • Focus op Proces, Besturing, Gedrag en Leiderschap
  • Projectmatige aanpak
  • Plannen structurele bijstuurmomenten: Wekelijks voortgangsoverleg, Alle stakeholders in periodiek overleg
  • Ondersteunend aan inhoud in de lijn
  • Eigenaarschap in de lijn realiseren

Resultaten

medewerkerstevredenheid eigen dienst

medewerkerstevredenheid totale keten

Arjan van Daal

De keten schoon liep al lange tijd niet goed. Sommigen zeggen zelfs 15 jaar. De inzet van de procesbegeleider van HofP, Wouter de Reus, heeft een verandering teweeggebracht in structuur én houding. Daarmee komen steeds meer kleine en grote ketenissues boven. We zijn nog wel even bezig met alle verbeterstappen die nodig zijn. Maar het fundament is met actieve hulp van Wouter gelegd. Ik ben onder de indruk van de omslag die tot stand gebracht is. Het mettertijd opgebouwde cynisme in de keten is voorbij! Arjan van Daal, hoofd milieu en afval, gemeente Den Haag