Case: Gemeente Den Haag – Samen sterker leidinggeven

De Handhavingsorganisatie, onderdeel van een dienst bij gemeente Den Haag, wil toe naar één organisatie waarin de verschillende onderdelen afscheid nemen van de oude familiecultuur en één cultuur creëren, passend bij de grootte, strategie en ambitie van de handhaving. 

Klantvraag

Het managementteam beseft zich dat met deze ambitie een verandering in cultuur en gedrag nodig is. Die verandering begint begint bij het managementteam en geldt uiteindelijk voor de hele organisatie.

Opdracht aan House of Performance

Begeleid ons bij het ontwikkelen van een leiderschapsprofiel dat bij de ambitie van de organisatie past en bij het ontwikkelen van het gehele leidinggevende kader op dit gewenste profiel.

Onze aanpak

  • Analyse: van benodigde kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers om strategie te realiseren; 
  • Ontwikkelen: van het leiderschapsprofiel, een meetinstrument en bijbehorende toolkit​;
  • Uitrol: van leiderschapsontwikkeltraject met groepen van zes leidinggevenden op basis van 70:20:10.

Resultaten

  • Afronding van zes praktijkcases met directe impact op processen, communicatie, besturing of leiderschap​;
  • Leidinggevenden hebben meetbare en zichtbare stappen gezet in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag op het gewenste leiderschapsprofiel​;
  • Betere besturing in de organisatie middels doorvertaling van strategie naar doelen en KPI’s per afdeling/team​;
  • Leidinggevenden spreken dezelfde taal en hebben meer energie op het gezamenlijke resultaat. Men spreekt elkaar aan en helpt elkaar over de grenzen van afdelingen heen.

dorien

“Het was een mooi traject waar door de organisatie heen gesprekken werden gevoerd en verbindingen zijn ontstaan. Soms waren de gesprekken pittig, soms verbindend; ze waren vooral belangrijk voor een stabiele toekomst. Het traject heeft de mensen tools geleverd voor de gesprekken en het gebruiken van 'dezelfde taal' waardoor mensen elkaar sneller begrijpen.”​ - Dorien Lievense, directeur a.i. Gemeente Den Haag HHO ​ ​ ​