Case: New Skool Media – De juiste balans en kaders voor hybride samenwerken

New Skool Media (NSM) is uitgever van 20 special interest mediamerken en telt naast de redacties van deze merken een aantal ondersteunende afdelingen. Met zicht op het einde van de beperkende COVID-19 maatregelen en de herinrichting van het kantoor, wilde NSM kaders schetsen voor een situatie waarin op een hybride manier wordt samengewerkt.

Klantvraag

We hebben kaders nodig waarin goede faciliteiten, kennisdeling en werk-privé balans centraal staan. Daarnaast willen we onderzoeken in welke mate maatwerk nodig is en hoe we kunnen zorgen voor goede acceptatie van de nieuwe werkwijze door de medewerkers.

Opdracht aan House of Performance

Ondersteun ons in het opstellen van een visie en plan van aanpak voor het nieuwe hybride werken, inclusief effectieve communicatie en het creëren van draagvlak en geef aan welke ondersteuning nodig is om deze werkwijze te realiseren.

Onze aanpak

Aanpak

We hebben 3 MT-sessies begeleid om een visie te ontwikkelen en een plan van aanpak op te stellen. Hierin zijn de volgende stappen gevolgd:

 1. De strategie en doelen van hybride werken bepalen
 2. De huidige situatie in kaart brengen
 3. De kaders schetsen voor hybride werken aan de hand van 7 knoppen en een raamwerk opstellen
 4. De ‘gap’ naar de gewenste situatie bepalen
 5. Het raamwerk toetsen bij relevante stakeholders
 6. Een blauwdruk ontwerpen voor de teams
 7. De kaders bepalen voor het communicatieplan naar medewerkers inclusief opstellen van het veranderverhaal
 8. Een plan van aanpak voor implementatie opstellen

Resultaten

       • De strategie en doelen voor hybride werken zijn bepaald
       • Het hybride raamwerk met 7 knoppen is opgesteld, waarbij NSM gaat voor een 40/60 kantoor-thuis verdeling, meer verbinding en frequentere kennisdeling
       • Er is een blauwdruk waar teams hun wensen op de 7 knoppen mogen aanleveren
       • Visuele communicatie (infographic) voor medewerkers is ontworpen 
       • Het Veranderverhaal is opgesteld
       • Het plan van aanpak voor de implementatie van hybride werken is gemaakt
1516315646338

"House of Performance (HofP) heeft ons op een uitermate prettige en professionele manier geholpen om de aanpak en wijze van executie van onze hybride werkwijze scherp te krijgen. En om de organisatie hierin mee te krijgen. De frisse blik, gedegen aanpak en ervaring van HofP heeft ons absoluut op het juiste spoor gezet”​ - Erwin van Luit, CEO New Skool Media

Begeleiding nodig bij het hybride werken?

Neem voor begeleiding bij strategieontwikkeling en implementatie van het hybride werken contact op met Sydo Schikker.

Neem contact op!