Case: ProRail – Professionaliseren Agile Werken

Het Competence Center Infradata van ProRail wil Agile werken verder professionaliseren. Dit om haar resultaten ten aanzien van de effectiviteit te verbeteren en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid te realiseren.

Klantvraag

Op basis van klantfeedback, feiten en cijfers willen we de onderlinge samenwerking en dienstverlening verbeteren.

Opdracht aan House of Performance

Help ons, in samenwerking met het Agile Performance Center (APC), om te groeien in onze volwassenheid van Agile Werken.

Onze aanpak

 • Dagelijks werk prioriteren op basis van strategische doelen voor meer overzicht en betere werkdrukverdeling
 • Expliciet maken van teamdoelen en individuele doelen, zodat rolonduidelijkheid afneemt
 • De agile waarden vertalen naar concreet gedrag en het stimuleren van feedback geven op uitdragen van de waarden
 • Opleiden van procesbeheerders in het uitvoeren van Kaizen, om continu te verbeteren

Resultaten

           • Stijging Agile volwassenheid van 2,9 naar 3.2 (uit 5) ​
           • Stijging KanBan monitor GPD van 3 naar 3,6 (uit 5)​
           • Stijging Scrum monitor GAD van 3 naar 3,6 (uit 5)​
           • Score Product Owner monitor gemiddeld een 3,1​ (uit 5)
           • Klanttevredenheid over samenwerking: 7,4 (uit 10)​
           • Medewerkerstevredenheid van 7,7 naar 7,8 (uit 10)​
           • Verkorting doorlooptijd van 6 weken naar 3 weken​
           • Leverbetrouwbaarheid User Stories in sprint 8 wk > de 80% ​

Doorlooptijd in weken

Opgeleverd in sprint

Inge hofland

“Door ondersteuning van het Agile Performance Center i.s.m. House of Performance, hebben we onze 5d visie vertaald naar een ambitie met heldere doelen. We weten waar we voor aan de lat staan en nemen in onze aanpak de klanten en partners mee. ​Kernwoorden van samenwerking: resultaatgericht, energie, focus, scherp, prettige samenwerking.“​ - Inge Hofland, manager Infradata & GIS bij ProRail