Case: Transavia – Verbeteren processen crewbeschikbaarheid

Binnen Transavia houden vijf verschillende functies zich met crewgerelateerde administratie bezig. Deze administratieve taken komen voornamelijk voort uit crewverzoeken en hebben impact op de beschikbaarheid van de crew.

Klantvraag

Crewverzoeken worden nu niet uniform geadministreerd. Een belangrijk risico is dat dit resulteert in onjuiste informatie, waarop de planning en het rooster worden gebaseerd. 

Opdracht aan House of Performance

Breng de huidige administratieve processen en bijbehorende knelpunten omtrent crewbeschikbaarheid in kaart, bepaal de impact van ons nieuwe HR systeem op deze processen en kom met een verbetervoorstel dat deze knelpunten oplost.

 

Onze aanpak

Onze aanpak is gestoeld op drie bouwstenen: procesanalyse, data-analyse en analyse impact HR systeem

  1. Procesanalyse: Samen met alle betrokken afdelingen is het proces in kaart gebracht, waarbij de knelpunten zijn gekwantificeerd en geprioriteerd;​
  2. Data-analyse: Analyse op huidige beschikbaarheidsdata, waarbij de verschillen inzichtelijk zijn gemaakt en de consequenties van deze verschillen zijn gekwantificeerd;​
  3. Analyse impact HR systeem: De huidige processen zijn vergeleken met de toekomstige processen, zodat het voor Transavia duidelijk is welke processen nog onduidelijkheden bevatten en aanpassingen behoeven om een soepele overgang te garanderen. ​

Resultaten

  • Het verbeterpotentieel in tijd en kwaliteit van de administratie is in kaart gebracht;
  • Er zijn quick wins geïdentificeerd;
  • IT verbeteringen zijn benoemd om naar een database​ toe te werken;
  • Team cabin crew administratie is middels het principe ‘voordoen, meedoen en zelf doen’ nu zelf in staat om de impact van het nieuwe HR systeem verder in kaart te brengen.

Verbeterpotentieel van tijd en kwaliteit, uitgedrukt in reductie FTE

0 (1)

"House of Performance heeft in korte tijd een scherpe analyse met diepgang en impact opgeleverd. Er ligt een helder, concreet advies waar we zelf mee verder kunnen.​" Annemarie Hoogeveen, VP cabin operations Transavia