Case: UNICEF Nederland – Leiderschapsontwikkeling in organisatietransformatie

UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen. UNICEF komt op voor de rechten van deze kinderen.  Als ‘s werelds grootste kinderrechten organisatie bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. UNICEF heeft de ambitie om maximaal wendbaar te zijn om zo nog meer kinderen, sneller, te helpen.

Uitdaging

De wil om  een wendbaardere organisatie te worden begon voor UNICEF Nederland met de realisatie dat er steeds meer nodig is om zoveel mogelijk kinderen optimaal te blijven helpen. Het is noodzakelijk om sneller te acteren op wat er gebeurt in de wereld. Daarbij is er een groeiend belang in het echt verbonden zijn met de donateurs en de samenwerkingspartners van de organisatie. UNICEF Nederland had al nagedacht over wat de belangrijkste processen zijn, de benodigde structuur, talent en expertises. Maar dan komt het moment dat je het ook echt moet gaan doen met elkaar. Hoe realiseer je een werkelijke transformatie? 

Opdracht aan House of Performance

Begeleid ons bij het helder krijgen van wat er nodig is in cultuur- en gedragsverandering om de transformatie naar een wendbaardere organsatie te internaliseren. Zodat het echt gebeurt en niet iets is waar alleen het management over praat. 

Onze aanpak

Begeleiding on the job gedurende het gehele veranderproces:

  1. In verschillende sessies is in kaart gebracht welke processen centraal staan in relatie tot wendbaarheid, en welke structuren daarbij passen. 
  2. Er is samen bepaald welke manier van werken hoort bij de gewenste wendbaarheid.
  3. Leiderschapsontwikkeling, want iedereen heeft een rol in de verandering.
  4. Teams zijn meegenomen in de uitgansgpunten en vervolgens vooral zelf aan de slag gegaan met invulling geven aan ‘de Hoe’.

Belangrijkste uitgangspunt was steeds: ‘Niets is in beton gegoten. Continu blijven meebewegen op wat we leren in de organisatie.’

Behaalde resultaten

  • De organisatie is getransformeerd naar een wendbaardere, continu lerende organisatie.
  • We zijn nu in staat sneller te acteren op wat er gebeurt in de wereld.
  • Er is echt een ‘ continu verbeter cultuur’ ontstaan waarin mensen kansen om het beter te doen durven te benoemen, het oprecht zien en voelen als een kans. De energie die daarmee vrijkomt is voelbaar in de organisatie.

 

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland over hoe zij de organisatietransformatie heeft ervaren:

"In de transformatie naar een wenbaardere organisatie zijn de ogen van buitenaf cruciaal geweest. House of Performance beantwoorde steeds de vraag:"Maar wat zien wij nu?". Het samenbrengen van die inzichten hebben het verschil gemaakt" - Suzanne Laszlo, Directeur UNICEF Nederland