Case: Ymere – Kosteneffectief door datagedreven werken

Ymere is gedreven door haar missie meer mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis te geven in de metropoolregio Amsterdam en heeft als doel een efficiënte en resultaatgerichte organisatie te worden.

Klantvraag

Op basis van een benchmarkanalyse zijn 7 thema’s met besparingspotentieel geïdentificeerd. Ymere wil graag de kennis en kunde ontwikkelen om op datagedreven wijze tot concrete en gedragen verbetervoorstellen te komen.

Opdracht aan House of Performance

Help ons bij het uitvoeren van een deepdive en analyses rondom het thema ‘inhuur en advieskosten’, met als resultaat een backlog met verbeterideeën om kostenbesparingen te realiseren. Borg de datagedreven werkwijze, zodat we dit vervolgens zelf kunnen doen.

Onze aanpak

Met een multidisciplinair team bestaande uit een businesscontroller, businessanalist en HR, hebben we met behulp van de scrum methodiek de volgende activiteiten ontplooid:

 • Hypotheseboom ontwikkeld, zodat voor iedereen helder is wat onderzocht wordt.
 • Data-analyse huidige situatie uitgevoerd en interviews met lijnmanagement gehouden.
 • Gezamenlijk studies naar analyse-presentatie​ vertaald.
 • Deepdive workshop samen met lijnmanagers gedaan om tot verbeterideeën te komen.
 • Implementatieplan voor verbeterideeën opgesteld.
 • Kennisshots over de datagedreven werken methodiek gegeven.

Resultaten

         • Medewerkers in staat gesteld om zelf datagedreven te werken en probleemanalyses uit te voeren.
         • 10 verbeterideeën voor het reduceren van externe inhuur.
         • Bewustwording en draagvlak bij directie en lijn op externe inhuur gecreëerd (waardoor sneller wordt gekozen voor intern oplossen i.p.v. externe inhuur).
         • Besparingspotentieel tussen de € 500.000,- en € 1.500.000,- geïdentificeerd.
1529928222093

"De datagedreven aanpak zorgde in korte tijd voor veel nieuwe inzichten. Door een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie was er ook direct draagvlak voor bedachte oplossingen." Chester Bal - directeur finance & reporting, Ymere