Case: Financiële dienstverlener – Een lerende organisatie worden

Je gelooft dat je, om de concurrentie voor te blijven, continu moet verbeteren. Maar ja, hoe realiseer je een cultuur waarbinnen innoveren op ieder niveau als vanzelfsprekend gebeurt?

Klantvraag

De klant opereert binnen de financiële dienstverlening en wil het prestatieniveau op hoog niveau houden. Zij is bereid daarvoor te investeren in haar medewerkers. Na een succesvolle pilot heeft het MT besloten het verbeterprogramma binnen de gehele afdeling operations door te voeren.

Vraag aan House of Performance:

Help ons een organisatie te worden waar mensen continu leren en prestaties blijven verbeteren centraal staat. Help ons tevens deze werkwijze te borgen.

Onze aanpak

Bottom up en top down benadering:

  1. Management Team: Focus op een goede samenwerking binnen het MT, communicatie en strategie executie.
  2. Gemeenschappelijke basis bepalen van waarden, principes en teamdoelen.
  3. Change agents: Recruiting en training van drie change agents, die managers en supervisors ondersteunen met het zelfstandig en succesvol doorzetten van het programma.
  4. Operationele teams: Starten met 7 teams om de verbeterpotentie te bepalen.

Bij implementatie focus op:

  • Prestaties duurzaam verbeteren door heldere KPI’s en concrete procesverbeteringen.
  • Leren door kennis te delen op team- en individueel niveau.

Resultaten

Failure demand

Teamflexibiliteit

Klantevaluatie

Het team is gedurende het project in volwassenheid gegroeid. Zij hebben zich ontwikkeld tot een hecht team dat verantwoording neemt voor de hun werk. Nu wij een heldere focus hebben in ons werk zijn wij beter in staat de klant te bedienen. Continuous Improvement is een eye opener. Er is betere samenwerking en we delen meer.