Case: DCMR – Continu verbeteren bij Bureau Reguleren

DCMR is de milieudienst in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. In opdracht van lokale en regionale overheden zorgen zij voor een leefbare en veilige regio door het maken van vergunningen en het handhaven van milieuregels.

Klantvraag

Binnen Bureau Reguleren is een onevenwichtigheid in de ervarenheid van medewerkers geconstateerd, evenals een groeiende werkvoorraad van zaken met hoge prioriteit. Voor een gezonde werkdruk is het daarom van belang dat werkzaamheden efficiënt worden ingericht met tenminste gelijke kwaliteit.

Opdracht aan House of Performance

Help ons met het verkorten van de doorlooptijd van onze processen en veranker Continu Verbeteren in ons dagelijks werk, zodat wij in de toekomst zelf processen kunnen optimaliseren. Doe dit door het opleiden en inzetten van procesbeheerders en medewerkers.

Onze aanpak

Wij borgen Continu Verbeteren binnen Bureau Reguleren door aandacht voor Proces, Besturing, Gedrag en Leiderschap:

  • Organiseren van workshops en sessies om samen te leren Continu Verbeteren en draagvlak te creëren;
  • Oplossen van knelpunten in kleine teams (kortcyclisch en met behulp van impact/haalbaarheidsmatrix);
  • Doorvertalen van de visie en strategie van DCMR naar afdelingsdoelen, samen met de medewerkers;
  • Inrichten operationele sturing door middel van opstellen van KPI’s, dashboarding en een nieuwe overlegstructuur.

Resultaten

  • Teams zijn in beweging en willen veranderen;
  • Teams sturen elke week op resultaten;
  • Reguleren werkt met een strategiekaart met doelen, KPI’s en bijbehorende acties;
  • Doorlooptijd tussenstappen van het proces ‘Uitgebreide Omgevingsvergunning’ is verkort.

Doorlooptijd in aantal dagen

Maarten de Hoog

"Met de inzet van House of Performance zijn we erin geslaagd onze processen te verbeteren. Kern daarin was dat met jullie steun er veel draagvlak bij alle betrokkenen is ontstaan. De samenwerking was goed, omdat er een klik was tussen de mensen van DCMR en HofP." - Maarten de Hoog, afdelingsmanager Reguleren en Adviseren bij DCMR