Case: de Goudse Verzekeringen – Lean filosofie toepassen bij

De Goudse Verzekeringen biedt moeilijke tijden het hoofd door op een slimme manier de klantbediening (+22%) en productiviteit (+23%) op de werkvloer radicaal te verbeteren.

Klantvraag

In 2009 bevindt de markt van levensverzekeringen – in het bijzonder het particuliere en beleggingsgerelateerde gedeelte- in moeilijke tijden. Dit heeft ook impact op het Goudse Levenbedrijf van Goudse Verzekeringen.

Vraag aan House of Performance

Medewerkers en leidinggevenden van Goudse Verzekeringen ondersteunen met behulp van de Lean filosofie in het verbeteren van de prestaties op de werkvloer. Zowel op gebied van effectiviteit als efficiency.

Onze aanpak

In nauwe samenwerking met betrokkenen vanuit de lijn is het Lean denken en handelen succesvol verankerd in de teams door:

Heldere ambities

  1. Samen met de medewerkers en leidinggevenden heldere ambities te bepalen
  2. Medewerkers en leidinggevenden te trainen in het toepassen van de Lean filosofie
  3. Intensief samen te werken met gebruik van een aantal methodieken en dagelijkse sturing

Resultaten

Het totaal aan resultaten komt overeen met 1M+ aan jaarlijkse kostenbesparing. Alle cijfers hebben betrekking op 3 operationele teams teams binnen het Leven bedrijf.

Opgenomen calls binnen 20 seconde

Productiviteit

Samenwerken met House of Performance heb ik als constructief, resultaatgericht en prettig ervaren. Niet gericht op korte termijn kostenbesparing alleen, maar tegelijkertijd ook een start van continue verbetering van de bedrijfsprocessen met kostenbesparing, verhoging klant- en medewerkertevredenheid voor de langere termijn. De effecten daarvan van merken we nog steeds.