Case: Liander – Operationele sturing verbeteren

Liander is een netbeheerder. Zij leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk van zes verschillende regio’s in Nederland. Hiermee maken ze het mogelijk dat inmiddels 3.000.000 mensen en bedrijven gas en stroom krijgen.

De klantvraag

Liander is continu in beweging en heeft vanuit haar strategische doelstelling bepaald dat onder andere ‘operationeel excelleren’ essentieel is. Daarvoor was een programma ‘Visie op operatie’ ingesteld, welke onvoldoende verbetering in operationeel sturen bracht.

Opdracht aan House of Performance

Evalueer het programma ‘Visie op Operatie’, stel verbeterpunten voor en begeleid ons bij de implementatie van de voorgestelde verbeteringen.

Onze aanpak

Op basis van de evaluatie zijn onderstaande verbeteringen voorgesteld en geïmplementeerd

  • Richt één afdeling (prestatieverbeteraars) in die de verantwoordelijkheid voor continu verbeteren draagt
  • Beschrijf één aanpak waardoor uniformiteit in taal en methodieken rondom operationeel sturen ontstaat
  • Leid prestatieverbeteraars op, door middel van voordoen, samen doen en zelf doen
  • Begeleid de directie om voorbeeldgedrag in operationeel sturen te vertonen

Resultaten

  • Een zelfstandig draaiende afdeling die impact maakt op basis van concrete verbeterprojecten
  • Een afdeling die werkt vanuit één uniforme visie op operationeel sturen en leidinggeven
  • Werken op basis van duidelijke projectkaarten (zie afbeelding hieronder)

 

Charlotte sanders

“Op basis van een duidelijke evaluatie is House of Performance in staat om samen met de organisatie een programma te ontwikkelen dat operationeel sturen binnen Liander stimuleert. Op basis van voordoen, samen doen en zelf doen hebben zij onze prestatieverbeteraars in staat gesteld impact te maken binnen onze afdelingen." - Charlotte Sanders, manager BBU bij Liander