Case: Movir – Strategie naar de werkvloer vertalen

Movir, onderdeel van de NN Group, is een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar die zich richt op hoog opgeleide, zakelijke en medische professionals. Sinds 2015 bieden ze ook een AOV voor ondernemers. Zij bieden hun verzekeringen aan via onafhankelijke financieel adviseurs. Daarnaast richt Movir zich op preventie en re-integratie.

Klantvraag

Movir heeft recent haar strategie en waarden herijkt. Het gezamenlijk doorleven van deze nieuwe strategie, visie en waarden maakt dat Movir in 2018 verder kan bouwen aan Movir 2.0. Dit vraagt dat alle teams doelen in lijn met de strategie hebben opgesteld, waar zij aankomend jaar op kunnen sturen om het beoogde resultaat te halen.

Opdracht aan House of Performance

Help ons onze strategie aan te scherpen, communiceerbaar te maken en te vertalen naar de rest van de organisatie. Dit betekent dat alle teams teamdoelen opstellen om hiermee aan de slag te gaan. Belangrijk is dat onze medewerkers nauw betrokken zijn bij dit proces.

Onze aanpak

De aanpak van House of Performance beslaat drie componenten:

  1. Samen met het MT scherpen we de strategie aan. We maken inzichtelijk wat de strategie betekent voor onder andere de structuur, de besturingscyclus en leiderschapsstijl in de organisatie. We formuleren hierbij een bijpassend veranderverhaal.
  2. We communiceren de strategie middels een ‘Obeya’, zodat medewerkers interactief worden betrokken.
  3. We vertalen de strategie naar de werkvloer. Met de teams maken we inspirerende one-pagers over teammissies en -doelen en formuleren concrete KPI’s.

Resultaten

  • Een helder veranderverhaal bij de strategie en betrokkenheid van medewerkers op die strategie
  • Een Strategie Executie Kaart: overzicht van alle doelen in de organisatie
  • Team KPI’s om op te sturen
  • Medewerkers zijn bekend met de waarden en zijn hiervan bewust bij het uitdragen.
  • Teams die trots zijn op hun one-pager en eigenaarschap ervaren op hun doelen

Hanne Knoors

“We hebben ons veranderverhaal scherp gekregen en de organisatie bij de nieuwe strategie betrokken. Hiermee hebben we echt iets in gang gezet, urgentie gecreëerd en een start met onze cultuurverandering gemaakt.” - Hanne Knoors, business integratie manager en MT-lid bij Movir