Case: Nedtrain – Procesoptimalisatie

Monteurs grijpen vaak mis als een trein gerepareerd moet worden. Dat is niet alleen heel irritant voor de monteurs, het kost ook geld. Tijd om met een nieuwe blik naar het proces te kijken.

Klantvraag

Het Servicebedrijf van NedTrain, 100 % dochter van NS, scoort in het Medewerkerbetrokkenheid Onderzoek (MBO) slecht op onderdelenvoorziening: monteurs grijpen te vaak mis op onderdelen die nodig zijn om een trein te repareren. Een deel van de oorzaak lijkt te liggen bij de manier waarop de aantallen onderdelen beschikbaar worden gesteld op een servicelocatie.

Vraag aan House of Performance:

Ondersteun ons bij het bepalen van een gestandaardiseerd onderdelenassortiment per treinserie. In samenwerking met de bedrijfsonderdelen Servicebedrijf, Supply Chain Operations en Fleet Services.

Onze aanpak

Om de tevredenheid van de monteurs te verhogen en de kosten te verlagen, waren interventies nodig op proces, besturing, gedrag en leiderschap. Binnen NedTrain was weinig geloof in een aanpak die zowel de medewerkerstevredenheid verhoogt als kosten verlaagt. Daarom hebben we gekozen voor een pilot. Hiervoor zijn we met één treinserie van de NS – de VIRM – aan de slag gegaan. Wij richtten ons op 4 Service locaties die een goede afspiegeling vormden van de meer dan 30 andere locaties.

Maak de basis zichtbaar voor iedereen

Met een lange lijst van het historisch verbruik van VIRM-onderdelen onder de arm, heeft HofP diverse gesprekken gevoerd en gefaciliteerd met alle betrokken partijen binnen NedTrain. Van monteurs tot leidinggevenden, van magazijnbeheerders tot vlootbeheerders en tactisch voorraadbeheerders.

De zin en onzin van deze lange onderdelenlijst werd snel zichtbaar. Knelpunten werden duidelijk en aannames konden ter discussie gesteld worden. Uiteindelijk konden we een goed standaard assortiment samenstellen die op elke service locatie aanwezig diende te zijn.

Gesprekken tussen verschillende onderdelen en het meekijken in elkaars keuken leidde ook tot:

  • Een landelijk gestandaardiseerde procedure voor uitkoop van onderdelen
  • Monteurs begrijpen nu het belang van een volledige (vraag)registratie

Resultaten

Al snel werd in de resultaten zichtbaar dat de pilot zijn vruchten afwierp.
• De kosten daalden
• De medewerkerstevredenheid steeg
• Treinen waren sneller hersteld

De pilot liet niet alleen zien dat een standaard assortiment helpt. Het heeft ook laten zien dat begrip van elkaars werk het proces helpt. House of Performance heeft NedTrain daarom ook geadviseerd deze aanpak toekomstvast te maken in een lerende organisatie die continu verbetert.

Deze pilot heeft mooie resultaten opgeleverd, niet alleen voor mijn mensen, maar ook financieel. Nu zorgen dat we dit ook voor de overige series in gaan richten op een manier die door de organisatie goed uit te voeren en actueel te houden is. Dennis Tromp, Productie manager