Case: Netbeheerder – De productiviteit verbeteren

Aan het einde van het jaar ontvangt u weer uw jaarnota gas en elektra. Circa 17 % van uw totaal factuur zijn netbeheer kosten. Kan dat niet omlaag? De productiviteit van de Netbeheerder is radicaal verbeterd. Gevolg: Netbeheerder verbetert haar ‘concurrentiepositie’.

klantvraag

Een netbeheerder maakt het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren. De kosten van dit netbeheer worden bij u, als koper van energie, doorberekend. U ziet dit op u jaarnota terug als netbeheer-, leverings- of transportkosten. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) dringt er bij de netbeheerders op aan om de productiviteit te verbeteren. Dit resulteert primair in verbetert onderhoud en als gevolg daarvan minder storingen. De droom is uiteindelijk om de aan de eindklant te factureren kosten omlaag te brengen.

Vraag aan House of Performance:

Onze productiviteit moet verbeteren. Ondersteun ons in het verhelderen van het waarom van dit doel en help ons het draagvlaak hiervoor intern te vergroten. Help ons daarnaast een goed en eenvoudig stuur in te richten en leer ons dit stuur zo effectief mogelijk te gebruiken.

Onze aanpak

Zien, met eigen ogen, wat er echt gebeurt. Dat is wat we doen. Om bij de netbeheerder de sturing in te richten zijn we in gesprek gegaan met zowel uitvoerders, teamleiders, rayonmanagers als de regiomanagers. We zijn op de werkvloer gaan meekijken en hebben daar vooral veel vragen gesteld. Aannames zijn ter discussie gesteld en nieuwe inzichten aan het licht gekomen. Zo bleek bijvoorbeeld dat uitvoerders, overigens met de beste bedoelingen, bij een opdracht tot reparatie regelmatig overgingen tot vervanging. Uiteraard is een gevolg van een dergelijke werkwijze dat de kosten en opbrengsten verhouding onhoudbaar onder druk komt te staan.

Wat denk je zelf?

 

Tussen het management en de uitvoerders bleek een dynamiek van voorzeggen en afwachten de norm. In plaats van oplossingen aan te dragen vraagt het management nu “Wat denk je zelf?”. Door het aanreiken van, vaak simpele, interventies zoals het stellen van bovengenoemde vraag heeft het management nu concrete tools in handen om tot betere resultaten te komen.

  • Ook zijn we gestart met de Keek op de Week Challenge, een wekelijks overleg waarin je met elkaar de team- en individuele prestaties bespreekt, gericht op het continu verbeteren van je werk.
  • Zo zijn medewerkers steeds beter in staat de klant optimaal te bedienen en een beter bedrijfsrendement te realiseren. Er is hierbij onder andere gestuurd op de component personeelskosten.
  • Bij iedere opdracht wordt nu heel bewust de benodigde inzet van mensen afgewogen in plaats van uit te gaan van een standaard.

Resultaten

Het percentage personeelskosten van de vijf belangrijkste producten van de netbeheerder is met gemiddeld 33% gedaald.

Continu verbeteren zit nu verweven in onze dagelijkse werkzaamheden. Dit is gelukt door het aanbrengen van focus en aandacht. House of Performance heeft ons geholpen onze strategie van papier naar de praktijk op de werkvloer te vertalen. Dat doen zij niet door een standaard proces te doorlopen maar door goed te luisteren en samen de antwoorden te vinden op wat echt nodig is. Rayon Manager Netbeheerder