Case: Pensioenuitvoerder – samenwerking verbeteren

Een pensioenuitvoerder wil de juiste dingen goed doen door de samenwerking te verbeteren en de compliance functie te implementeren.

Klantvraag

De Compliance Professionals binnen een pensioenuitvoerder werken binnen verschillende bedrijfsonderdelen en werken onvoldoende samen. Dit resulteert in inefficiënte samenwerking en verschillend niveau van klantbediening.

Opdracht aan House of Performance

Bouw een Compliance Community waarbij de verschillende bedrijfsonderdelen meer samenwerken. Zorg dat deze samenwerking leidt tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de Compliance functie.

Onze aanpak

Samen in gesprek, de analyse doen, doelen en het plan van aanpak formuleren en implementeren.

  • Teambuildingsessie waarbij de compliance professionals elkaar beter leren kennen;
  • Knelpunten analyse huidige situatie medewerker tevredenheid;
  • Opstellen missie en visie van de Compliance Community;
  • Kernwaarden vertalen naar gedragingen en inrichten cultuur van feedback;
  • Ontwikkelplan met verantwoordelijke trekkers vanuit de Compliance Community om verbeterideeën te implementeren.

Resultaten

De verzorgde sessies zorgden voor heel veel energie en meer samenhang. Door de gezamenlijke analyse ontstond er een gedragen plan van aanpak en konden wij de eerste stap zetten naar verandering.” Directeur Pensioenuitvoerder