Process mining in een energiebedrijf

Data-gedreven processen verbeteren? Process mining laat alle manieren zien waarop klantvragen door je organisatie vloeien. En waar het stokt.

Klantvraag

Een energiebedrijf is bezig om een nieuw IT systeem te implementeren. Om te voorkomen dat inefficiënte werkwijzen in het systeem worden verwerkt wil het management weten:

  • Hoe de processen nu echt doorlopen worden door de teams.
  • Hoe teams in de processen samenwerken qua overdrachten.
  • Waar de grootste knelpunten liggen op gebied van first time right, doorlooptijd en resources.
  • Een data-gedreven meting van de proces prestaties.

Opdracht aan House of Performance:

Help ons een op actuele data gedreven besturing in te richten.

Onze aanpak

Om data te vertalen naar inzichten die iets zeggen over de flow en de performance van processen maken we gebruik van process mining. Hierbij is het noodzakelijk relevante en kwalitatief goede data te verkrijgen, maar ook van betrokken teamleden het verhaal bij die data op te halen om de conclusies data-gedreven én gedragen te maken.

Een process mining analyse door House of Performance bevat vier componenten:

  1. Ruwe data extractie: de nulletjes en eentjes in de systemen 0101010101
  2. Opschonen data: van ruwe data, naar blinkende opgeschoonde data
  3. Proces mining & modeling: algoritme laten minen en proces-uitwerkingen genereren
  4. Proces performance analyse: analyse van het ‘minen’, evt. samen met de klant

Output: data-driven proces en performance analyse, incl knelpunten geprioriteerd op impact

Resultaten

• Inzicht in alle manieren waarop werk door de processen lopen (inclusief de ongewenste paden)
• Inzicht in de performance van de processen, processtappen, teams en teamleden qua doorlooptijden en first time right.
• Inzicht in best practices (wie doorloopt het proces het best? Welk procesmodel blijkt het efficiëntste?)
• Data-gedreven aanbevelingen om knelpunten op te pakken, bijv. welke teams, teamleden, overdrachten en processtappen hebben de meeste impact op de performance van het proces?

Zo wordt je een data-gedreven organisatie!

Technologisch succes is niet volledig te vatten in nulletjes en eentjes. -Mike Bakker; Consultant bij House of Performance