Gamification bij Bruna

Het retaillandschap is in de afgelopen jaren radicaal veranderd. Hoe krijg je individuele ondernemers van een franchiseformule zo ver dat zij zich open en proactief opstellen ten aanzien van benodigde prestatieverbeteringen op de eigen winkelvloer?

De klantvraag

Bruna, een grote Nederlandse franchiseonderneming heeft het speelveld in de afgelopen jaren enorm zien veranderen. De positie van online verkoop is niet meer weg te denken, klanten verwachten een ‘beleving’ bij ieder winkelbezoek en delen deze, zowel de positieve als negatieve, realtime en online.

Opdracht aan House of Performance

Help ons meer grip te krijgen op de implementatie van onze franchiseformule om zo de resultaten te verbeteren.

Om implementatie van de franchiseformule te verbeteren start House of Performance een gamification traject. Daarbij hebben we speldoelen bepaald aan de hand van de organisatiedoelen. De belangrijkste speldoelen waren: Verbeteren van de klantenbinding en het
verbeteren van de omzet.

gewenste gedrag

Het gewenste gedrag waarop wij vervolgens zijn gaan sturen is:

Het gesprek aangaan met de klant
De klant pro-actief oplossingen aanbieden
Het volgen van de formule
Met behulp van PDCA hebben we gedurende het gehele traject de voortgang geborgd en gerealiseerd.

18 Lean Leiderschap_1920x1080

game on grafiek

Resultaten

Wij, als team, zijn meer betrokken bij ons werk, iedereen gaf input, dacht mee, was enthousiast. Franchisenemer in regio Utrecht