Case: Stichting de Nieuwe Kans – Effectiever samenwerken

DNK is een ‘verandertraject’. Het doel is dat de deelnemers aan DNK zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren.

Klantvraag

DNK heeft de afgelopen jaren hard moeten knokken voor haar bestaan. Met succes: een enorme stijging in succesvolle uitstroom van jongens naar werk of school. Waar ze nu tegenaan lopen is: hoe houden we dit vol zonder om te vallen? We rennen allemaal hard maar niet per sé dezelfde kant op en in een te hoog tempo.

Opdracht aan House of Performance

Help ons om als een team te werken, met een goede structuur, heldere taken en een sterke samenwerking zodat we resultaatgericht werken en minder kwetsbaar zijn richting de toekomst. De samenwerking met DNK is een project van House of Sharing.

Onze aanpak

Niet wij, maar de klant bepaalt de benodigde veranderthema’s, daar geloven wij in!

Aanpak

1.Interviews met alle medewerkers

2.Definiëren van hypotheses/thema’s op basis van observatie/interviews

3.Kiezen van veranderthema’s door alle medewerkers

4.Een gezamenlijke sessie per veranderthema

5.Coaching op leiderschap

6.Concrete aanpak voor vervolg: hoe nu te borgen en sturen?

Resultaten

50% kortere vergadertijd (1 uur per medewerker per week),
Nieuwe multidisciplinaire teams werken veel hechter samen voor de deelnemers,
20 knelpunten in het deelnemersproces zijn opgelost,
Medewerkers spreken elkaar aan en helpen elkaar verbeteren,
Het leiderschap is gegroeid door inzicht in het eigen handelen en de consequenties daarvan.

"Jullie deden het niet voor de stempel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar om waarde toe te voegen aan de organisatie. Jullie hebben bovenop een zeer complex punt binnen onze organisatie gezeten en ik zie dat dit nu is losgetrokken”