Case: Stichting Prisma – Strategie executie

Prisma helpt Amsterdammers met een verstandelijke beperking om mee te doen in de samenleving. Mooi werk, waarvan het effect echter lastig meetbaar is. Hoe ontdek je dan of je de juiste dingen doet? Het AVRI-model helpt om een antwoord te vinden op deze vraag. Met als resultaat dat de vrijwilligersorganisatie groeit in professionaliteit en zelfvertrouwen. En in impact.

Klantvraag

Subsidieverstrekkers willen vandaag de dag meer zien dan alleen het aantal bereikte cliënten. Hoe weten we of we de juiste dingen doen? Hoe ontdekken we wat voor impact onze activiteiten hebben op het leven van Amsterdammers met een verstandelijke beperking?

Opdracht aan House of Performance

Help ons een brug te slaan tussen onze missie en onze dagelijkse activiteiten. Help ons ontdekken wat we bereiken en kunnen bereiken in het leven van mensen. De samenwerking met stichting Prisma is een project van House of Sharing.

Onze aanpak

Allereerst hebben we samen met het team de missie en visie opnieuw geformuleerd, zodat we die terug konden vertalen naar de gewenste impact.

AVRI-model

Het AVRI-model hielp vervolgens om afzonderlijke activiteiten langs een meetlat te leggen. Door een koppeling te leggen met onze missie en visie kwamen we tot het antwoord op de vraag: doen we de goede dingen?

Het AVRI-model
We maken prestaties inzichtelijk aan de hand van vier vragen.

  1. Activiteit: Welke interventie plegen wij met een activiteit en met welk doel?
  2. Verandering: Welke verandering willen we hiermee teweeg brengen?
  3. Resultaat: Welke resultaatindicatoren gaan we beïnvloeden?
  4. Impact: Waar draagt de verandering aan bij?

Resultaten

Bewustwording: het team voert nu dagelijks het gesprek: waarom doen we dit eigenlijk? Helpt dit de mensen verder?

Meerwaarde: we hebben gekozen voor een methodiek waarmee we de impact van activiteiten voor de deelnemers systematisch verhogen.

Trots: stichting Prisma wordt in de stad meer herkend als professionele partner, met oog voor resultaat en impact.

De adviseurs wisten heel goed de balans te vinden tussen hun kennis van professionele organisaties en onze club die met veel vrijwilligers werkt. Ze waren daarbij in staat iedereen enthousiast te krijgen om na te denken en te reflecteren op hun werk. Dit traject is ons aangeboden door House of Sharing. Dat maakt het extra bijzonder. Peter Swinkels- directeur Prisma