Datagedreven werken

Met datagedreven werken sneller acteren en besluitvorming verbeteren

Neem contact op

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken betekent sturen op basis van feiten. Die feiten haal je uit data. Belangrijke voorwaarde voor succes is niet alleen dat die cijfers beschikbaar zijn in bijvoorbeeld overzichtelijke dashboards, maar vooral dat iedereen binnen de organisatie comfortabel wordt met het gebruiken van die data en begrijpt hoe ze die cijfers kunnen interpreteren. Pas dan kun je met datagedreven werken continu de processen verbeteren, klantgerichter werken en innoveren.

Wat levert het op om hierin te investeren?

Organisaties die datagedreven werken, werken sneller en werken beter samen. De belangrijkste voordelen van het nemen van beslissingen op basis van feiten:

 1. Sneller bruikbare inzichten
  • feiten vormen de basis om te snappen wat er gebeurt en waarom. Als organisatie kun je goed reageren én snel anticiperen op ontwikkelingen, waardoor processen soepeler en beter lopen en er productiever en efficiënter gewerkt wordt.
 2. Beter samenwerken in de hele keten
  • door prestaties expliciet meetbaar te maken, leren medewerkers van hun handelen. Daardoor zijn ze steeds beter in staat een besluit te nemen dat door de keten gedragen wordt. En door kennis bij elkaar te brengen ontstaat een betere en slimmere samenwerking tussen werknemers en teams. Iedereen heeft daarbij een verantwoordelijkheid om de hele keten te laten slagen.
 3. Klantgerichter en innovatiever
  • werknemers gaan klantgerichter werken, doordat ze sneller zien wat het effect is van hun handelen. Gevolg is (nog) meer tevreden klanten. Ook kunnen innovaties beter gemonitord worden, zodat je als organisatie tijdig kunt bijsturen en sneller duidelijk is of de innovatie een succesvolle aanvulling voor je organisatie is.

De uitdagingen bij datagedreven werken

Gebrek aan data is meestal niet het probleem. De meeste organisaties hebben al veel data beschikbaar, maar gebruiken het nog niet (effectief)Zelfs als de techniek wel (goed) is geregeld. Veelgehoorde uitdagingen zijn een gebrek aan inzicht, geen idee hoe ze data moeten gebruiken om besluiten te nemen, of nog niet op de cijfers durven vertrouwen. Allemaal veranderkundige vraagstukken die een cultuuromslag vragen; een nieuwe manier van werken.  

Om echt succesvol datagedreven te werken is het belangrijk dat de hele organisatie hierin meegaat, dat iedereen op basis van feiten beslissingen neemt en snapt hoe en waarom de besluiten genomen worden. Ook vraagt het om een omgeving waarin ruimte is om te experimenteren om te ontdekken wat werkt en wat niet. House of Performance kan je helpen bij het realiseren van deze cultuuromslag binnen de organisatie, onze dataspecialisten zijn bedreven in veranderkundige vraagstukken.  

De randvoorwaarden van datagedreven werken

Bij datagedreven werken vormen feiten in de vorm van data de basis voor de besluitvorming binnen een organisatie. Om dat goed te kunnen doen, moet zowel de technische als de veranderkundige kant op orde zijn. Alleen organisaties die oog hebben voor de hele dataketen, dat wil zeggen alle stappen die nodig zijn voor succesvol datagedreven werken, kunnen daadwerkelijk veranderen.  

De technische kant van datagedreven werken betreft onder meer hoe je de data vastlegt, hoe je systemen gebruikt, en de eisen die je stelt aan de kwaliteit van de gegevens en de verwerking van data om tot effectieve inzichten te komen.  

De veranderkundige kant gaat over hoe je de mensen meeneemt in geloven en snappen dat data de besluitvorming binnen je organisatie kan verbeterenVervolgens is het belangrijk gezamenlijk tot antwoorden op de volgende vragen te komen: 

 1. Hoe haal je informatie (feiten) uit de data?  
 2. Hoe helpen die feiten je bij de besluiten en acties die genomen worden binnen de organisatie?  
 3. En wat moet je vervolgens meten en weten om te zien of de beslissingen die je op basis van data hebt genomen daadwerkelijk succesvol zijn?  

Hoe volwassen is jouw organisatie op het vlak van datagedreven werken?

Voor datagedreven werken zijn kaders nodig: de juiste technologie, een duidelijke datastrategie en een datateam dat goed samenwerkt met de overige disciplines binnen de organisatie. Als aan die voorwaarden is voldaan, kun je echt datagedreven werken. House of Performance kan je hierbij helpen en ervoor zorgen dat de strategie, technologie en de medewerkers goed op elkaar aansluiten, zodat je als organisatie succesvol datagedreven kunt werken.

Hoe kan House of Performance hierbij helpen?

House of Performance is gespecialiseerd in het continu verbeteren van prestaties op de werkvloer. Datagedreven werken is een goede manier om die prestaties te monitoren en bij te sturen. Succesvol werken op basis van data en feiten vergt vaak een andere werkwijze van medewerkers.  Uitdagingen waar wij jouw organisatie onder andere bij kunnen helpen, zijn:  

Bekijk onderstaande cases waarbij we datagedreven werken succesvol hebben geïmplementeerd:

Case

Case: Ymere – Kosteneffectief door datagedreven werken

Ymere is gedreven door haar missie meer mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis te geven in de metropoolregio Amsterdam en heeft als doel...

Lees verder

Case

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven de bereikbaarheid verbeteren

Een fina...

Lees verder

Case

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken door rapportage en analyse te borgen

Besluiten bij deze financiële dienstverlener worden nu nog vaak genomen op basis van buikgevoel en te weinig harde feiten en cijfers. Om de kwalit...

Lees verder

Case Financiële dienstverlener

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken zorgt voor kostenreductie

Er is besloten om de contact center-activiteiten van een financiële dienstverlener centraal aan te gaan sturen. Deze ontwikkeling heeft als doel o...

Lees verder

Advies en begeleiding nodig om datagedreven werken te implementeren in jouw organisatie? Neem dan direct contact met ons op!