Digital Scalable Change

Strategie op een digitale en schaalbare manier implementeren?

Ik wil meer weten!

Strategie op een digitale en schaalbare manier implementeren

Jouw organisatie moet verduurzamen, digitaliseren, inspelen op nieuwe technologie en bijsturen op inzichten uit steeds grotere hoeveelheden data. Kortom, de wereld verandert continu en daar moet jouw organisatie op anticiperen. Dat vraagt om een wendbare strategie. En het vermogen om deze snel, effectief en schaalbaar door te vertalen. Over teams, bedrijfsonderdelen en landsgrenzen heen.

Het implementeren van die nieuwe of aangepaste strategie gaat vaak samen met het creëren van bewustwording, het delen van kennis, het stellen van nieuwe doelen en het ontwikkelen van nieuw gedrag. De uitdaging hierbij is om alle medewerkers in je organisatie tegelijk in deze verandering mee te nemen, de voortgang op de verandering te monitoren en medewerkers tijdens de verandering van feedback te voorzien.

Met de combinatie van data uit ons digital change platform en de menselijke interventies van onze consultants, zorgen we voor maximale ondersteuning van jouw transformatieprogramma.

Een integrale aanpak

Ons platform stelt jouw organisatie in staat om te veranderen op een innovatieve, hybride en schaalbare manier die gewenst gedrag stimuleert en tot verbeterde prestaties leidt. Wij bieden hierin een integrale aanpak die de beoogde transformatie ondersteunt.

 1. Data & benefit tracking
  • Monitoren van verandering. Alerts op de benodigde interventies. Een push vooraf bij bepaalde interventies. Assessment om nulmeting te doen, voortgang te monitoren en voor maximale engagement te zorgen.
 2. Blended learning
  • Kennis delen en toetsen door korte filmpjes, artikelen en quizzen. Uitdagingen, vragen, ervaringen en oplossingen met elkaar delen en elkaars input beoordelen.
 3. Community
  • Eén centrale hub voor heldere communicatie over visie en doelen. Gemakkelijk delen van voorbereiding en vereiste documenten voorafgaand aan sessies. Onderlinge verbinding door middel van messaging of peer-to-peer reviewing.
 4. Behavioral change
  • Experimenteren met nieuw gedrag en continu verbeteren in de dagelijkse praktijk. Gebruik van motiverende elementen en opdrachten, toegespitst op specifieke persona's.
 5. Human interventions
  • Gerichte advisering, ondersteuning en coaching op basis van data en inzichten uit het platform.

Kenmerken platform

Het digital change management platform is:

✓ Stabiel

✓ Multi-device geschikt

✓ Veilig (end-to-end encryptie)

✓ Schaalbaar naar oneindig aantal gebruikers

Wij begeleiden deze klanten met digitale en schaalbare transformatie

Case

Case: APG – Minder vergaderen met minder mensen in minder tijd

...

Lees verder

Case

Case: The Cue partner van Microsoft – Businessproductiviteit vergroten met gamification

Microsoft Office 365 heeft een stijgend marktaandeel en is veruit de populairste aanbieder van zakelijke software ‘in the cloud’. Niet zo vreem...

Lees verder

Case

Case: Rabobank – Financieel gezond leven klant centraal met gamification

Rabobank stelt zich als doel om de komende vijf jaar 1.000.000 Nederlandse huishoudens te helpen bij het leiden van een financieel gezond leven, nu...

Lees verder

Case

Case: Producent bakkerijgrondstoffen – Met gamification de prestaties van bakkerijen verbeteren

Een internationale producent van grondstoffen voor ambachtelijke bakkers, levert in meer dan 100 landen. Deze producent heeft de ambitie om, naast...

Lees verder

Jouw transformatie op een digitale en schaalbare manier ondersteunen?

Wil jij jouw beoogde transformatie op een digitale en schaalbare manier ondersteunen? Waarbij medewerkers leren en ontwikkelen in de praktijk? Waarbij je real-time zicht hebt op de voortgang van je verandering? En tijdig kunt bijsturen met de juiste interventies? Neem dan contact op met Jody Pietersz.