Digitale Transformatie

Op reis naar een onbekende bestemming?

Neem nu contact op!

Waarom digitaal transformeren?

Digitale transformatie biedt volop kansen en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van jouw organisatie. Uit onderzoek blijkt dat digital first organisaties een effectievere klantbediening hebben, beter in staat zijn hun doelen te realiseren en betere financiële resultaten behalen. Het digitaal transformeren van jouw organisatie zorgt dus voor relevantie en concurrentieel voordeel.  

De meeste beursgenoteerde ondernemingen hebben het onderwerp digitalisering dan ook al jaren bovenaan de agenda staan en hebben inmiddels een Chief Digital Officer of Chief Technology Officer aangesteld om de impact, risico’s en kansen van digitalisering te organiseren. Ook kleinere organisaties houden zich tegenwoordig terecht bezig met digitalisering. Het is niet de vraag of digitalisering je organisatie zal raken, maar wanneer.

Wat is digitale transformatie?

Digitalisering werd vooral gezien als het digitaal maken van analoge, handmatige processen. Dat beeld is bijgesteld. Organisaties gebruiken technologische innovaties en weten beschikbare data te vertalen naar bruikbare informatie en inzichten. Bijvoorbeeld om kansen in de markt te identificeren, te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, efficiency te verhogen of de klantervaring te verbeteren. Wij noemen dit digitale transformatie. 

De wat en hoe van digitale transformatie

Een organisatie die digitaal wil transformeren moet op twee vragen antwoord kunnen geven: Wat willen we transformeren en hoe gaan we transformeren?

  1. Wat willen we transformeren?
    • De wat-vraag gaat over het digitaliseren van de kernactiviteiten en het in kaart brengen van nieuwe, digitale mogelijkheden.
  2. Hoe gaan we transformeren?
    • De hoe-vraag gaat over de veranderreis, de transformatie van organisatie A naar organisatie B, waarbij het beeld hoe organisatie B eruitziet meestal onduidelijk is. De hoe-vraag blijft echter vaak onderbelicht, waardoor transformaties vastlopen of mislukken.

Wat willen we transformeren?

Om te bepalen wát je wil transformeren, is het belangrijk om naar de volgende factoren te kijken:

Mens en Organisatie: Welke vorm van samenwerken ondersteunt de organisatie het beste in de beoogde transformatie? De wendbare, Agile organisatie wordt nu vaak geïntroduceerd.  

Data en Analytics: Hoe organiseren we onze data governance om de inzichten uit onze data te krijgen die we nodig hebben? De beste data aanpak is meestal non-invasive.

Technologie: Is de technologische (IT) basis op orde om de toekomstige strategie en de klantproducten te ondersteunen? De architectuur is veelal gebaseerd op een platform als basis voor het (modulair) aanbieden van producten en diensten. 

Ecosystemen: Welke ongewone partners bieden ongewone kansen voor toekomstige samenwerking? Het bouwen van een gezond ecosysteem vraagt vaak specifieke competenties. 

Hoe willen we transformeren?

Om ook goed invulling aan de hoe-vraag te geven, is het belangrijk aandacht te geven aan:

Het vormgeven van de verandering: Een verandering gaat niet vanzelf. Het vraagt kennis, ervaring, kunde en capaciteit om de noodzakelijke interventies te doen die de verandering de juiste richting op begeleiden. 

Eigenaarschap en samenwerking: Transformatie vraagt eigenaarschap van het topmanagement. Maar het gaat ook om het anders leren samenwerken binnen en buiten de organisatie, meer vanuit afhankelijkheid aan de transformatie doelen dan de bestaande structuren. 

Helder toekomstbeeld: Het toekomstbeeld zal bij de start eerder een polaroidfoto zijn dan een volledig uitgewerkte detailtekening. De stip op de horizon moet wel aansprekend en activerend zijn om de organisatie in beweging te zetten. 

Veranderteam: De meeste organisaties hebben moeite om volledig autonoom te veranderen zonder de ondersteuning van een team van gekwalificeerde veranderaars. Zij geven richting aan de verandering en leveren de capaciteit en competentie die de lijnorganisatie vaak niet heeft. 

Duurzame impact: De verandering is pas een transformatie als deze blijvend is. De transformatie vraagt meer dan tijdelijke ondersteuning. Juist het conformeren naar de toekomst van alle management systemen, zoals finance, HR, sales en operations, borgt de verandering in een transformatie. 

Organisaties die wij succesvol bij hun digitale transformatie begeleiden

Case

Case: Ymere – Kosteneffectief door datagedreven werken

Ymere is gedreven door haar missie meer mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis te geven in de metropoolregio Amsterdam en heeft als doel...

Lees verder

Case

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven de bereikbaarheid verbeteren

Een fina...

Lees verder

Case

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken door rapportage en analyse te borgen

Besluiten bij deze financiële dienstverlener worden nu nog vaak genomen op basis van buikgevoel en te weinig harde feiten en cijfers. Om de kwalit...

Lees verder

Case Financiële dienstverlener

Case: Financiële dienstverlener – Datagedreven werken zorgt voor kostenreductie

Er is besloten om de contact center-activiteiten van een financiële dienstverlener centraal aan te gaan sturen. Deze ontwikkeling heeft als doel o...

Lees verder

Voorbeelden van succesvolle digitale transformaties

Bij de term digitale transformatie wordt vaak als eerste gedacht aan grote technologiebedrijven zoals Google, Facebook, Apple en Microsoft. Maar digitale transformatie gaat juist over organisaties die nieuwe technologieën in het oude hebben geïmplementeerd. Of die hun data op baanbrekende wijze hebben ingezet om zo nieuwe diensten en nieuwe verdienmodellen te bedenken. Twee goede voorbeelden daarvan zijn John Deere en Beerwulf.

John Deere, de Amerikaanse landbouwmachinefabrikant, transformeerde met behulp van technologie en data naar landbouwadviseur. Bekijk deze video en ontdek hoe zij dat deden. Beerwulf is het online portaal van Heineken, dat kleinere, lokale brouwers gebruik van haar distributienetwerk laat maken en zelf haar eigen aanbod vergroot zonder allerlei overnames te hoeven doen. Bekijk in deze video hoe zij dat doen. Beide voorbeelden zijn niet ontstaan vanuit één briljant idee, maar vanuit zorgvuldige verandering: digitale transformatie.

Starten met digitale transformatie?

Benieuwd hoe digitaal volwassen jouw organisatie is? Aan de hand van een analyse laten wij graag zien waar jouw organisatie staat in de digitale transformatie, om zo het vertrekpunt voor verdere digitalisering te bepalen. Neem voor meer informatie contact op met Heiko van Eldijk of Marloes van der Meer.