Duurzame Organisatie

Transformeren naar een duurzame organisatie?

Neem nu contact op!

Waarom een duurzame organisatie? 

Duurzaamheid is vandaag in veel boardrooms een agendabepalend thema. Niet in de laatste plaats omdat het vanaf 2023 voor een groot aantal organisaties verplicht is om te rapporteren op niet-financiële prestaties en onafhankelijke controle hierop te laten uitvoeren. Deze verplichte, zogenaamde ESG-rapportage (Environmental, Social and Governance) focust zich in de eerste plaats op grote organisaties (in fte en omzet) maar de verwachting is dat, relatief snel, dergelijke wetgeving ook voor kleinere organisaties gaat gelden. Behalve dat deze regelgeving voor urgentie zorgt, kiezen veel organisaties ook voor een duurzamere organisatie vanuit ambitie. Gewoon, omdat ze vinden dat dit ‘the only way to go’ is.  

Wat is een duurzame organisatie? 

Een duurzame organisatie is een (zelf)bewuste organisatie die waarde wil toevoegen op de ESG-gebieden. Duurzame organisaties zien winst maken als een middel om het verschil te maken. Bij House of Performance geloven we dat je als organisatie de meeste waarde toevoegt wanneer je doelen stelt op basis van deze vier pijlers: medewerkers, klanten, rendement en duurzaamheid. En beseft dat deze ook altijd op elkaar van invloed zijn. De vraag die centraal staat bij een duurzame organisatie is ‘welke impact wil je maken?’ 

 

Wat levert een duurzame organisatie op?

 1. Maatschappelijke impact
  • Door niet winst maar impact in je bedrijfsvoering centraal te stellen, bekijk je de organisatie met een nieuw en breder perspectief. Het helpt je te bepalen hoe de nieuwe economie van jouw organisatie eruit kan zien. Het richt zich op menselijk en ecologisch welzijn. Wij geloven dat mensen excelleren als je durft te kijken en doen voorbij alleen economische groei. Het betekent dat je moet nadenken over de ecologische footprint en maatschappelijke impact van jouw organisatie
 2. Talent
  • Succesvol aantrekken van talent voor organisaties wordt nadrukkelijk beïnvloed door de mate waarop je als organisatie in staat bent jouw duurzaamheidsdoelstellingen en resultaten te concretiseren.
 3. Financieel rendement
  • Meer dan 2.000 wetenschappelijke onderzoeken sinds de jaren ‘70 tonen een positieve relatie aan tussen ESG-criteria (criteria voor milieu, mens en maatschappij en goed bestuur) en de financiële resultaten van organisaties. Reden voor bijvoorbeeld grote beleggingsfondsen om alleen nog maar te willen investeren in organisaties die duurzaamheid aantoonbaar in hun bedrijfsmodel en strategie laten terugkomen.

In 7 stappen naar een duurzamere organisatie

Bij House of Performance werken Impactmakers. Wij zijn specialisten op het snijvlak van verandermanagement en het continu verbeteren van prestaties. Vanuit deze kennis en ervaring maken we samen jouw organisatie duurzamer. Om te zorgen dat duurzaamheidsdoelen ook daadwerkelijk worden behaald gaan wij in de aanpak uit van zeven stappen:  

 1. Formuleer een helder visie. Beschrijf glashelder hoe de organisatie kijkt naar duurzaamheid: definitie, speelveld, waar heeft de organisatie wel en geen invloed op en hoe maakt deze organisatie met haar geschiedenis, waarden, cultuur het verschil op DZH?
 2. Gebruik een framework. Doorvertaling van duurzaamheidsdoelstellingen naar de werkvloer is lastig. Het helpt om gebruik te maken van frameworks zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) of het zogenoemde ESG-framework.
 3. Vertaal de visie naar meetbare doelen, strategie en KPI’s.  
 4. Maak de besturing visueel en gebaseerd op kort-cyclische doelen.
 5. Benoem een leidende coalitie. Elke succesvolle organisatietransformatie heeft ambassadeurs nodig. 
 6. Werk samen met je ketenpartners. Je organisatie opereert niet alleen, en dus is wat je partners doen ook van invloed op de resultaten.  
 7. Rapporteer de behaalde resultaten. Dit brengt trots, motivatie en trekt gelijkgestemden aan.  

House of Performance. Impactmakers.

Wij zijn Impactmakers. En wij creëren de beweging die ertoe doet.​ Met ervaring, kennis en kunde.​​ Gedreven tot de beoogde verbetering er is én standhoudt.​

Wij staan naast je, en gaan met je aan de slag.​ Zo nodig met de voeten in de modder.​ Want wij geloven in de kracht van samen. Vanuit gelijkheid het echte gesprek voeren. Open en eerlijk. ​Over je organisatie, je resultaten en je toekomst.

​Wij ondersteunen waar het kan, en confronteren waar het moet. ​Altijd met het oog op de gewenste verbetering.​ Zo maken we samen impact.​

Wij zijn House of Performance. Impactmakers.