Ethisch werken

Ethisch werken is het koppelen van gewenst moreel gedrag aan het behalen van prestaties

Neem contact op

Wat is ethisch werken?

De manier waarop een prestatie wordt behaald is net zo belangrijk als de prestatie zelf.

Bedrijfsethiek gaat over ethisch handelen, het juiste doen, in de context van werk. Wij zien hier een spanningsveld tussen integriteit enerzijds en prestatiedruk anderzijds. Want hoe houden waarden stand onder deadlines, perverse prikkels en verkeerd voorbeeldgedrag? Onder ethisch werken verstaan wij dus het koppelen van gewenst moreel gedrag aan het behalen van prestaties.

De kern van ethisch werken

 1. Verandermanagement
  • In een compliance programma staat gedragsverandering centraal. Een compliance programma is dus ook een veranderprogramma. Kennis over verandermanagement is daarom cruciaal.
 2. Morele sensitiviteit
  • De wereld om ons heen verandert snel, waardoor de norm van morgen nauwelijks in wetgeving te vatten is. Daarom is het stimuleren van morele sensitiviteit bij individuele werknemers zo belangrijk.
 3. Innovatie en effectiviteit
  • Uit recent onderzoek blijkt dat een innovatief compliance programma beter op de norm van morgen aansluit en tot ethischer gedrag leidt. Innovatie en effectiviteit gaan dus hand in hand.

Door ethisch te werken kun je:

 • De morele sensitiviteit van medewerkers vergroten, waardoor zij beter in staat zijn te anticiperen op de norm van morgen.
 • Het afbreukrisico voor jouw organisatie reduceren, zodat je imagoschade, financiële schade of nog erger voorkomt.

Ontdek hier meer over onze visie op ethiek, integriteit en compliance

06/12/2021

Het belang van ethisch leiderschap in jouw transformatie aanpak

Ik zie dat organisaties in toenemende mate te maken hebben met aspecten van transformatie waar een ethische component aan zit. Denk aan het nemen van...
Lees verder
21/06/2021

Booking.com en Shell bewijzen noodzaak morele sensitiviteit

Het is je de afgelopen periode vast niet ontgaan: De Haagse Rechtbank heeft Shell opgelegd hun CO2-uitstoot sneller te reduceren. Opvallend aan deze u...
Lees verder
10/09/2020

PERSBERICHT: Onderzoek toont aan – bedrijfsethiek mag innovatiever!

Wat is het belang van innovatie in bedrijfsethiek? Op 1 augustus jongstleden is het onderzoek van Sjoerd Hogenbirk (partner bij House of Performance)...
Lees verder

De morele sensitiviteit

Iets kan, iets mag, maar moet je het ook willen? Als organisatie doe je er goed aan hier continu over in gesprek te zijn.

Compliance is vrij duidelijk. Juridisch gezien mag iets wel of niet. Maar bedrijfsethiek is meer een grijs gebied. Iets kan, iets mag, maar moet je het ook willen? Dan komt het aan op de morele sensitiviteit van het individu om een juiste inschatting te maken.

Als organisatie doe je er goed aan hier continu over in gesprek te zijn. Doe je dat niet, dan ontstaat er een afbreukrisico met alle gevolgen van dien. De manier waarop een prestatie wordt behaald is dus net zo belangrijk als de prestatie zelf.

Bekijk hier welke 7 aspecten van invloed zijn op de morele sensitiviteit.

Moreel leiderschap

Als leiders geen ethisch gedrag laten zien, waarom zouden medewerkers dan wél binnen de lijntjes kleuren?

Gedrag laat zich moeilijk afdwingen, maar goed voorbeeld doet volgen. En dat begint bij de top. Want als leiders geen ethisch gedrag laten zien, waarom zouden medewerkers dan wél binnen de lijntjes kleuren?

Als leider is het dus essentieel om het juiste voorbeeldgedrag te laten zien, zo blijkt ook uit diverse onderzoeken. Daarom moet bijvoorbeeld een ethische commissie, waar integriteitskwesties worden besproken, zo hoog mogelijk in de organisatie worden belegd.

De sociale norm van morgen

Technologische ontwikkelingen zoals digitalisering, big data, robotisering en kunstmatige intelligentie volgen elkaar steeds sneller op en vinden vooral binnen het bedrijfsleven plaats. De sociale norm van morgen wordt dus vooral binnen bedrijven ontwikkeld.

Dit heeft als gevolg dat de invloed van organisaties op de morele, maatschappelijke agenda steeds groter wordt en dat gaat gepaard met grote verantwoordelijkheid. Ook op organisatieniveau is het dus cruciaal om moreel leiderschap te tonen.