Gamification

Nieuw, gewenst gedrag realiseren en prestaties op de werkvloer verbeteren

Gamification is een laagdrempelige, schaalbare en fun manier om gewenst gedrag te realiseren en prestaties op de werkvloer te verbeteren. Hierbij combineren we innovatieve technologie, spelelementen en de theorie van verandermanagement.

Leren in de praktijk met gamification

Het realiseren van duurzame gedragsverandering gaat niet vanzelf. Dat vraagt om veel oefening en herhaling in de praktijk. De theorie van Charles Jennings stelt namelijk dat we 70% leren door praktijkervaringen, 20% van anderen en slechts 10% door formeel onderwijs.  Onze gamification oplossingen bieden daarom een gebalanceerde leerervaring die bijdraagt aan een omgeving waarin continu verbeteren centraal staat.

De intrinsieke motivatie stimuleren met gamification

Hoe zorg je dat iemand intrinsiek gemotiveerd raakt om nieuw gedrag aan te leren? En tijdens dit proces betrokken blijft? Onze gamification oplossingen bevatten altijd drie elementen die hier voor zorgen: autonomie, meesterschap en zingeving. Daarnaast dragen ook een duidelijk doel en realtime feedback hier aan bij. Meer weten over de theorie achter gamification? Download dan onze whitepaper gamification!

Onze klanten zetten gamification in om...

 • 1

  Samenwerking te stimuleren

 • 2

  Mensen te motiveren

 • 3

  Kennisdeling te vergroten

 • 4

  Klantbinding te versterken

 • 5

  Bewustzijn te creëren

 • 6

  Omzet te verhogen

Case 1: Bruna - De klantbeleving vergroten met gamification

Case Bruna - De klantbeleving vergroten met gamification

Bruna, een grote Nederlandse retailer, heeft het speelveld de afgelopen jaren enorm zien veranderen. De positie van online verkoop is niet meer weg te denken, klanten verwachten een ‘beleving’ bij ieder winkelbezoek en delen deze in realtime online.

Opdracht aan House of Performance:

“Help ons bij de implementatie van onze franchiseformule op de winkelvloer om zo de klantbinding te versterken en de omzet te verhogen.”

Onze aanpak

Om de implementatie van Bruna's franchiseformule te verbeteren, ontwikkelden we een maatwerk gamification oplossing. Hierbij zijn de doelen in de game van de organisatiedoelen afgeleid.

De belangrijkste speldoelen:

 • Het verhogen van de omzet
 • Het verbeteren van de klantbinding

Het gewenste gedrag waarop we hebben gestuurd:

 • Het gesprek met de klant aangaan
 • Het volgen van de franchiseformule
 • Het toevoegen van waarde aan de klant

Met behulp van de PDCA cyclus hebben we gedurende het gehele traject de voortgang geborgd en gerealiseerd.

Case 2: Rabobank - Financieel gezond leven klant centraal met gamification

Case Rabobank - Financieel gezond leven klant centraal met gamification

Rabobank stelt zich als doel om de komende vijf jaar 1.000.000 Nederlandse huishoudens te helpen bij het leiden van een financieel gezond leven, nu en later. Uit een analyse van Rabobank zelf, blijkt dat haar adviseurs hiervoor kansen laten liggen in hun gesprekken. Rabobank wil daarom dat zij over relevante en actuele kennis en vaardigheden beschikken, zodat zij hun klanten op dit thema goed kunnen bedienen.

Opdracht aan House of Performance:

“Help ons bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak die onze adviseurs stimuleert hun klanten proactief en beter te helpen om de juiste keuzes voor een financieel gezond leven te maken. Dit, om de zelfredzaamheid van de klant te vergroten.”

Onze aanpak

Wij realiseerden een schaalbare aanpak door het ontwikkelen van een maatwerk gamification oplossing.

Om een schaalbare aanpak te realiseren die leren in de eigen werkomgeving bevordert, is gekozen voor het toepassen van gamification. De VermogensCup, een maatwerk gamification oplossing voor Rabobank, is als volgt opgebouwd:

 1. Vijf opbouwende missies met sport als analogie
 2. Competitie-element als driver van nieuw gedrag
 3. Boostersessies op de lokale banken als kickstart van de missie
 4. Zowel online als offline elementen
 5. Leidinggevend kader als supporter of jurylid betrokken
 6. Spelen en leren, met en van elkaar

Behaalde resultaten

 • 633 spelers van 66 banken hebben de VermogensCup gespeeld
 • Financieel adviseurs hebben meer kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld om hun klanten beter te adviseren over een financieel gezond leven
 • Door het spelen van de VermogensCup is er gemiddeld 13% méér instroom van belegd vermogen in Q2 2018 (zie afbeelding) ten opzichte van niet deelnemende banken, wat direct bijdraagt aan het financieel gezond leven van de klant