Gamification

We gaan toch geen spelletje spelen?

Nee natuurlijk niet. We gaan leren. Weliswaar gebruikmakend van spelelementen, maar leren. Gamification maakt gebruik van de nieuwste technologie in combinatie met spelelementen zoals directe feedback en slimme beloningssystemen. Zo wordt de werkvloer een continue leeromgeving. We gaan dus niet doelloos spelen, we gaan leren en het werken boeiender en leuker maken.

Waarom Gamification werkt

Gamification werkt omdat het appeleert aan de intrinsieke motivatie. Voeg daar nog aan toe dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en je verkrijgt een interessante formule voor verandering.

Je leert het meeste door te doen

Wil je veranderen dan heb je nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag nodig. Er is een 70/20/10 theorie van leren die stelt dat je 70% leert uit ervaring, 20% uit interacties en 10% uit traditioneler onderwijs. Gamification zet volledig in op die theorie door mensen nieuwe taken te geven, vaak in combinatie met persoonlijke interacties en soms door op klassieke wijze kennis te toetsen. Daar ligt de kracht van gamification.

Net zolang tot je het kunt

Neem je (denkbeeldige) neefje van 10. Wat heeft hij sneller onder de knie, denk je: de speciale moves in FIFA17 of de spellingregels? De eerste 10 tafels of de eerste 10 levels van Minecraft? Precies! Een game motiveert je om te leren door snelle feedback en slimme beloningssystemen. En je mag eindeloos opnieuw beginnen. Gamification ondersteunt precies dat, maar dan in de context van ons werk. Met gamification creëer je een werkomgeving waarin je nieuwe dingen kan proberen, fouten mag maken en weer opnieuw mag beginnen. En nog eens. En nog eens. Net zolang totdat je het kunt. Gamification bevordert leren, brengt fun in het werk en verhoogt intrinsieke motivatie.

Hoe Gamification werkt

Om gamification effectief in te zetten zijn de principes autonomy, mastery, purpose en fun komende uit speltheorieeën essentiëel. Met als gevolg dat wij binnen House of Performance de volgende gouden regels hanteren:

Created with Sketch.1234FunResultaat Created with Sketch.1234FunResultaat
 • Een helder omschreven doel, uiteraard op te delen in subdoelen.
 • Een duidelijk, liefst realtime, feedbacksysteem dat de progressie richting doel laat zien.
 • Regels; een raamwerk van beperkingen en limieten waaraan elke speler zich dient te houden.
 • Vrijwillige deelname. Een essentieel, maar vaak over het hoofd gezien principe.

Gamification wordt gebruikt om...

 • 1

  Samenwerkingen te stimuleren

 • 2

  Mensen te motiveren

 • 3

  Kennis te delen

 • 4

  Klantenbinding te vergroten

 • 5

  Bewustzijn te creëren

 • 6

  Omzet te verhogen

 • 7

  Elkaar te inspireren

Case 1: Bruna

Case Bruna

Bruna, een grote Nederlandse franchiseonderneming heeft het speelveld in de afgelopen jaren enorm zien veranderen. De positie van online verkoop is niet meer weg te denken, klanten verwachten een ‘beleving’ bij ieder winkelbezoek en delen deze, realtime
en online.

Hoe krijg je individuele ondernemers van een franchiseformule zo ver dat zij zich open en proactief opstellen ten aanzien van benodigde prestatieverbeteringen op de eigen winkelvloer?

Opdracht aan House of Performance:

Help ons meer grip te krijgen op de implementatie van onze franchiseformule om zo de resultaten te verbeteren.

Onze aanpak

Om implementatie van de franchiseformule te verbeteren start House of Performance een gamification traject. Daarbij hebben we speldoelen bepaald aan de hand van de organisatiedoelen.

De belangrijkste speldoelen waren:

 • Verbeteren van de klantenbinding
 • Verbeteren van de omzet

Het gewenste gedrag waarop wij vervolgens zijn gaan sturen is:

 • Het gesprek aangaan met de klant
 • De klant pro-actief oplossingen aanbieden
 • Het volgen van de formule

Met behulp van PDCA hebben we gedurende het gehele traject de voortgang geborgd en gerealiseerd

Case 2: Performance Cup

Case Performance Cup

Continu prestaties verbeteren, verandertrajecten, zelfsturende teams ontwikkelen, het is soms trekken en sleuren. Dat kan gemakkelijker én leuker. De Performance Cup laat overtuigende resultaten zien.

Opdracht aan House of Performance:

Help ons een manier te vinden die onze intrinsieke motivatie
aanspreekt ten aanzien van het verbeteren van onze prestaties voor
onszelf en voor onze klanten, om zo ons werk nog leuker te maken.

Hoe kunnen we:

 • als team zelf ontwikkelen en prestaties verbeteren?
 • elke dag verbeteren: voor klant, medewerker & een gezond rendement?
 • onze teambinding verbeteren?

Onze aanpak

Wij geloven dat ieder mens uiteindelijk plezier heeft in leren door middel van spel en elementen van sport. Daarmee zijn de meeste van ons opgegroeid, dus waarom zouden we dat nu niet meer gebruiken om te ontwikkelen? In de Performance Cup worden elementen van sport en spel gecombineerd met leren en ontwikkelen van teams op de werkvloer.

De Performance Cup is een competitie van 12 tot 16 weken met korte ‘wedstrijdjes’ gekoppeld aan relevante thema’s op de werkvloer. De cup kan gespeeld worden met teams binnen het bedrijf, maar ook tussen bedrijven. De winnaar is niet degene die het best presteert, maar wie het meest verbetert.

Belangrijkste elementen van de Performance Cup

 • Gamification
 • Digitaal platform
 • Offline inspiratie uit de topsport
 • Leren van elkaar

Resultaten

Teams behaalden resultaten op verschillende doelen. Waar je focus als team ook ligt, het is belangrijk om de resultaten meetbaar te maken. Voorgaande cups laten overtuigende resultaten zien.