De gemeenteambtenaar heeft een nieuwe baan

11/06/2019

Mijn werkveld bevindt zich binnen gemeenten. Dit betreffen verschillende opdrachten binnen verschillende domeinen. Momenteel werk ik aan Inkoop. Onlangs zat ik aan de lunchtafel met een aantal ambtenaren van het sociale domein. De afgelopen jaren heeft de overheid binnen dit domein bewust taken aan de lokale overheid overgedragen, die tot dan toe centraal en landelijk werden georganiseerd. Gevolg is dat gemeenten hierdoor steeds nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen. Ik herkende hun verhalen vanuit mijn vorig klus.

Het beste voor alle betrokken partijen

Een belangrijk verschil met vroeger is dat de burger zoveel mogelijk betrokken wordt bij de besluitvorming. Dat vergt een geheel nieuwe manier van werken. Waar ambtenaren voorheen de richtlijnen van de overheid strak volgden en toetsten, staan nu de burger en zijn participatie meer centraal en moeten ze op zoek naar creatieve oplossingen voor het vraagstuk én de budgettering daarvan. Een beetje alsof je een bankier vraagt zijn werk nu vorm te geven als een theaterregisseur. Dus, als je aanklopt bij de gemeente met een (WMO) hulpvraag, wordt er gekeken naar wat het beste is voor alle betrokken partijen én de maatschappij in z’n geheel en niet alleen maar naar in welke categorie je past en welk potje daarbij hoort. De collega’s met wie ik aan tafel zat waren op zoek naar een goed voorbeeld voor een presentatie. Ik vertelde over een heel succesvol voorbeeld dat ik had meegemaakt.

Door het innemen van nieuwe ruimte kan er nieuwe energie ontstaan.

Het betrof een groep jonge asielzoekers. “We zagen destijds dat ze aan inburgeringseisen moesten voldoen en als tegenprestatie arbeid moesten leveren. Maar verder vooruitkijkend leek dat niet de meest optimale oplossing. Beter zou het zijn om ze een diploma mee te geven waarmee ze later veel makkelijker aan het werk zouden komen. Dat maakt de kans dat ze later de gemeenschap nog geld kosten een stuk kleiner. En dus werd er contact gezocht met het ROC om ze in een schakelklas te krijgen. Dit was een spannend traject, want het was een risico voor het ROC en het betekent schuiven met budgetten. Maar gelukkig werd het een geslaagd traject. Zo zie je dat, wanneer het gaat om het openen en innemen van nieuwe ruimte, er ook heel veel nieuwe energie kan ontstaan”, eindigde ik mijn verhaal.

Aandacht voor nieuwe kennis en vaardigheden

Voor mij was dit een prachtige uitdaging om te mogen begeleiden. De gemeenteambtenaar van nu moet veel vaker achter zijn bureau vandaan en samenwerken met diverse maatschappelijke partijen en afdelingen. Dat is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk. Er vinden dan ook flinke verschuivingen plaats binnen het apparaat. Je ziet enerzijds nieuwe mensen, met andere kwaliteiten het ambtenarenapparaat komen versterken, maar aan de andere kant zitten er ook nog genoeg mensen die het jarenlang op de oude manier hebben gedaan. Onze interim professionals hebben ruime ervaring met het opbouwen van samengestelde teams met aandacht voor nieuwe kennis, vaardigheden en vernieuwende werkvormen. En dat was nu net nodig om deze transformatie bij de overheid tot een succes te maken.

Wil jij ook met andere ogen naar uitdagingen binnen de overheid kijken? En je laten inspireren door samenwerkingen met partijen waarvan je het niet verwacht? Wij gaan graag met je in gesprek!

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
BK-20180912-HOP-MBY-BW4-0005

Over de auteur

Lijken de mensen in en om uw organisatie allemaal wat anders te willen? En is nieuwe samenwerking noodzakelijk voor succes? Juist in complexe situaties breng ik partijen bij elkaar en krijg ze in beweging. Want vaak ontstaan buiten de geijkte paden verrassende mogelijkheden!

Naar Roderik van Geel
Geef een reactie hier...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *