Duurzaamheid is het midden van allerlei extremen

10/02/2020

Duurzaamheid lijkt moeilijk. Duurzaamheid is het midden van allerlei extremen. Niet alleen ik, niet alleen wij, maar de balans daartussen. Niet alleen materialistisch, maar ook niet alleen spiritueel: het evenwicht tussen beide. En ten slotte: niet alleen uniformiteit, maar ook niet alleen diversiteit, maar de balans daartussen. Ingewikkeld? Welnee. Zie het als een droogtrommel: je wilt naar het midden, maar door de middelpuntvliedende kracht word je constant uit het centrum geduwd.

Wetenschapper en politiek adviseur Klaas van Egmond heeft een model opgetekend waarin hij de maatschappelijke ontwikkelingen van het verleden heeft geplot op een cirkel over assen met tegengestelde uitersten: individueel tegenover collectief, geestelijk tegenover materialistisch, diversiteit tegenover uniformiteit (wat overeenkomt met regionaal tegenover mondiaal). Dit model vind je makkelijk terug op Google als je ‘Klaas van Egmond’ intoetst en dan op ‘Afbeeldingen’ klikt.

Zie het als een droogtrommel: je wilt naar het midden, maar door de middelpuntvliedende kracht word je constant uit het centrum geduwd.

Onze maatschappij doorloopt constant deze cirkel van ‘wereldbeelden’. Terugkijkend op de afgelopen tweeduizend jaar blijken belangrijke ontwikkelingen in de westerse cultuur tot op vrij grote hoogte ‘geduid’ te kunnen worden door het tijdelijk domineren van de verschillende wereldbeelden. Grote maatschappelijke discontinuïteiten – godsdienstoorlogen, totalitaire ideologieën als communisme en fascisme, de ecologische en de financieel-economische crisis – ontstaan door het steeds eenzijdiger worden van de waardeoriëntaties. De maatschappij beweegt steeds verder naar buiten (het wereldbeeld in), en dus steeds verder ván het midden. Terwijl er in dat middelpunt een evenwicht is tussen het individu en het collectief, spiritualiteit en materialisme, en diversiteit en uniformiteit. Het middelpunt is de duurzame situatie. Meer inspiratie opdoen over de kunst en kunde van veranderen? Lees verder op onze inspiratiepages.

Deze post is geschreven voor de Coachingskalender 2020. De Coachingskalender is een van de bestsellers van managementboek.nl, en… HofP heeft meegeschreven! De kalender biedt inspiratie én praktische tips op gebied van verandering, leiderschap, duurzaamheid, gamification en ethisch presteren. 

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
Ruth

Over de auteur

Wat ik gaaf vind is zien dat er méér kan en samen koers zetten. Kijken naar wat er is: waar is enthousiasme, waar liggen kansen? En vervolgens bepalen waar we naartoe gaan en hoe we daar komen.

Naar Ruth van Luijk
Geef een reactie hier...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *