Groupthink: Hoe volgzaam ben jij?

24/11/2016

Kent u de film Dead Poet’s Society? In deze film geeft Robbin Williams als leraar literatuur les op een Engelse School. Hij is onorthodox is zijn manier van les geven en bouwt een goede relatie op met de verschillende jongens. In één van zijn lessen laat hij de jongens achter elkaar aan lopen. In deze scene lopen de jongens in de eerste instantie vrij divers achter elkaar aan. Ieder van de jongens loopt op een andere manier. Al snel lopen ze allemaal synchroon aangemoedigd door de toekijkende jongens die op het ritme meeklappen. Individuen hebben de neiging om elkaar te volgen in de groep en in deze scene lopen de jongens ook al snel conform de groep. Robbin Williams reageert op het moment waarop dat gebeurt met ‘there it is!’ We noemen dit ook wel groupthink. Dit is een sociaal psychologisch concept waarbij een groep een sterke neiging heeft om consensus te creëren. Dit kan in conflict staan met de beste oplossing.

Element 3 van een ethische omgeving Groepsinvloed is element 3 voor een ethische omgeving op basis van een onderzoek van Booth en Schulz (2004). Hieronder het model met alle 6 elementen.

ethiek van presteren2 kanten aan groepsinvloed Groepsinvloed leidt er toe dat er vaker compromissen worden gecreëerd. De groep zoekt bevestiging bij elkaar. Vanuit een ethisch perspectief kan dit slecht of goed nieuws zijn. Individuen zullen namelijk eerder een meer uitgesproken mening op zich nemen. Uit onderzoek van O’Leary en Pangemanan (2007) over ethische besluitvorming en groepen onder accountant studenten blijkt dat individuen eerder een extremer standpunt innemen. Individuen zullen escaleren en eventueel als klokkenluider optreden of zij tonen eerder onethisch gedrag. Groepen blijken meer neutraal te reageren.

Two roads diverged in a wood Robbin Williams eindigt met een citaat van Robert Frost. Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference. Hij roept op om je eigen stem te laten horen, niet (te makkelijk) te conformeren aan de groep. Wanneer je als organisatie de ethische cultuur wilt verbeteren is het dus belangrijk je bewust te zijn van de groepsinvloed en individuen te stimuleren om de status quo altijd te blijven toetsen aan hun eigen morele kompas.

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
Sjoerd-1640x1800

Over de auteur

Anderen typeren mij als iemand waar je op kan bouwen, intelligent en flexibel waarbij ik snel kan wisselen tussen inhoud, niveau en perspectief. Ik ben ambitieus en beschik over veel energie.

Naar Sjoerd Hogenbirk
Geef een reactie hier...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *