Het springkussen van mijn schoonvader

06/10/2017

Afgelopen weekend organiseerde de gemeente waar ik woon een festival. Als bijdrage heb ik het springkussen, van mijn schoonvader, uitgeleend. De hele dag – echt de hele dag – hebben er kinderen op dat kussen gesprongen. Ik heb zelden zoveel blije kinderen gezien op een groot plastic gevaarte dat vol lucht. Op een gegeven moment moest het springkussen natuurlijk weer opgeruimd worden, de kinderen moesten er af, de lucht moest eruit. En dat ook in die volgorde. Ēen jongetje kwam op mij af. Hij had zijn rode laarsjes inmiddels weer aan, zijn haar was bezweet en zijn kleren totaal verfrommeld.

‘Heb jij een springkussen?’ vraagt hij.  ‘Nee’, zeg ik. ‘Maar mijn schoonvader wel!’ Het effect van deze woorden was ongelooflijk. Ik denk dat als ik dit jongetje had voorgesteld zijn vader in te ruilen, hij dat direct gedaan had.

In een eerder blog heb ik geschreven over de drietrapsraket die wij bij House of Performance hanteren als wij kijken naar ethiek. Preventie (preventief liefhebben), Perceptie en Reactie. Perceptie gaat over betekenisgeving. Perceptie gaat over hoe je naar de wereld kijkt en hoe je die waardeert. In dit geval; een schoonvader met een springkussen is echt een soort hemel. Dan moet je wel de beste schoonvader ter wereld hebben.

Perceptie en betekenisgeving is – als het om ethiek gaat – essentieel.

Betekenis geven is een ontdekkingstocht

Hoe geef je nu betekenis aan gedrag binnen organisaties? Gedrag is zichtbaar en drijfveren, emoties, die daar onder liggen vaak niet. Hoe beter het binnen een organisatie mogelijk is om standpunten, emoties, dilemma’s en overtredingen te bespreken, hoe groter de kans dat dit ook gebeurt en men leert van anderen. Juist als je zaken bespreekt en evalueert, kan je zaken van een (nieuwe) betekenis voorzien. Betekenis geven is vooral een ontdekkingstocht- juist omdat niet iedereen hetzelfde vindt, maar er wel een werkbare weg gevonden moet worden.

Het jongetje dat mij aansprak maakte mij deelgenoot van zijn perceptie, zijn waardering van het springkussen. Vanuit zijn kinderlijke puurheid had hij geen remmingen om dit met mij te delen. Ik realiseer me dat we ons als volwassenen te vaak laten tegenhouden in het delen van perceptie. Terwijl dat zo zonde is. Voor de organisatie, voor de ander, en niet in de laatste plaats ook voor jezelf.  Hoe zet je die eerste stap naar het delen, binnen je organisatie? Ik noem drie mogelijke manieren:

Feedback geven en ontvangen

Het is essentieel om feedback geven en te ontvangen. Als er gedragingen zijn die conform de kernwaarden zijn en passen binnen de organisatie- worden er dan ook complimenten uitgedeeld? Als er gedrag is dat over de scheef is, of contraproductief is, geven collega’s dan ook suggesties om gedrag aan te passen? Als de antwoorden nee zijn, is het tijd om hier wat meer structurele aandacht aan te gaan geven.

Voorbeeldgedrag aanscherpen

Als leidinggevende ben je gewenst of ongewenst een rolmodel. Onderzoek op onderzoek toont aan dat de woorden en de acties van leidinggevenden een zeer grote impact hebben op het gedrag van medewerkers. Kortom leidinggevenden moeten heel duidelijk weten en uitleven welk gedrag gewenst is.

Oefenruimte creëren

Betekenis ontstaat als je mag oefenen. Oefenen is altijd fijner dan in de praktijk blauwe plekken oplopen. Hoe meer mensen kunnen oefenen met concrete toegepaste casuïstiek en dit delen, hoe concreter gedragscodes worden en hoe sterker de ethische besluitvorming wordt gestimuleerd. Dus organiseer die oefenruimte, laat men eerst eens droog- oefenen, en daarna ook in de praktijk, gun elkaar de ruimte om elkaar aan te spreken, ook als dat er wellicht in het begin wat horkerig uitkomt.

Dankzij het jongetje dat mij aansprak met z’n glimmende ogen heb ik nu pas door hoe bijzonder het springkussen van mijn schoonvader is. Wat dat betekent voor die kinderen, en wat ik daaraan kan bijdragen. Ik ga nu vaker het springkussen opzetten. Voor het plezier van die kinderen. En misschien gewoon zelf ook even springen, om te ervaren of ik er ook zo blij van wordt…

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
Sjoerd-1640x1800

Over de auteur

Anderen typeren mij als iemand waar je op kan bouwen, intelligent en flexibel waarbij ik snel kan wisselen tussen inhoud, niveau en perspectief. Ik ben ambitieus en beschik over veel energie.

Naar Sjoerd Hogenbirk
Geef een reactie hier...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *