Neem ethiek serieus, beleg het in de top

28/01/2019

Strengere regels, vaak de eerste reflex na weer een integriteitskwestie. Begrijpelijk, maar hoe effectief is het om gedrag af te dwingen? Ik geloof veel meer in voorbeeldgedrag. En dat begint bij de top. Want als een topman geen ethisch gedrag laat zien, waarom zou een medewerker dan wél binnen de lijntjes kleuren? Alle onderzoeken wijzen uit dat voorbeeldgedrag essentieel is. Maar hoe en waar maak je ethisch handelen bespreekbaar? Ik pleit voor een ethische commissie.

Wat is een ethische commissie?

Een ethische commissie is een plek waar je bedrijfswaarden concretiseert, om vanuit die waarden richting te geven aan de ethische dilemma’s binnen een organisatie. Het is een plek waar medewerkers antwoorden krijgen op vragen waar ze mee rondlopen. Bijvoorbeeld ten aanzien van gedrag dat op zichzelf legaal is, maar wel conflicteert met de normen en waarden van de organisatie. De beste plaats voor zo’n commissie? Wat mij betreft zo hoog mogelijk in de organisatie, het liefst op bestuurdersniveau. Zo laat je namelijk zien dat de top het onderwerp serieus neemt en voorkom je dat de ethiekcommissie een onbeduidend adviesclubje zonder daadkracht wordt.

Het stimuleren van ethiek op het werk vraagt om transparantie en communicatie

Bij het stimuleren van ethisch gedrag zijn transparantie en communicatie van groot belang. Wat was de situatie? Tegen welk ethisch dilemma liep je aan? Tot welke keuze heeft dat geleid? En welke kernwaarden heb je laten prevaleren? Op deze manier vergroot je de sensitiviteit voor ethische dilemma’s en stimuleer je moresprudentie; genomen besluiten kunnen zo een leidraad vormen bij soortgelijke vraagstukken in de toekomst.

De Rabobank bijvoorbeeld heeft dit goed geregeld. In haar gedragscode, het Rabobank Kompas, staat niet alleen beschreven welk gewenst gedrag bij welke waarden hoort, maar wordt ook verwezen naar Bureau Ethiek. Dit helpt medewerkers om te toetsen of een vraagstuk daadwerkelijk van ethische aard is, verstrekt hierover advies en legt complexere vraagstukken eventueel voor aan de Commissie Ethiek. Als vuistregel voor de vraag of een kwestie ethisch van aard is, stelt Bureau Ethiek de vraag: “Iets kan, mag of moet, maar willen we het als Rabobank ook?”

Geef vandaag richting aan de ethische dilemma’s van morgen

Een ethische commissie dwingt je om je kernwaarden te doorleven en fungeert als het morele kompas van de organisatie. Welke keuzes worden er gemaakt? Hoe houden onze kernwaarden stand? En, hoe geven we als organisatie vandaag richting aan de ethische dilemma’s van morgen? Dát is bij uitstek de taak van een ethische commissie en werkt alleen op topniveau.

Ben jij overtuigd van het belang van een ethische commissie en wil je deze graag binnen jouw organisatie inrichten? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder.

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
Sjoerd-1640x1800

Over de auteur

Anderen typeren mij als iemand waar je op kan bouwen, intelligent en flexibel waarbij ik snel kan wisselen tussen inhoud, niveau en perspectief. Ik ben ambitieus en beschik over veel energie.

Naar Sjoerd Hogenbirk
Geef een reactie hier...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *