Op naar 100% duurzame projecten in 2025!

01/10/2019

‘In 2025 zijn al onze projecten duurzaam voor mens en maatschappij.’  Dit is het ambitieuze doel dat wij ons als organisatie hebben gesteld. We vertelden daarover al eerder in onze blogs.  De afgelopen maanden zijn we druk geweest met het concreter vormgeven van deze ambitie. Daarbij liepen we telkens tegen de vraag aan: wanneer bestempelen we iets  als duurzaam? Om dat helder te krijgen is het noodzakelijk om keuzes te maken en het begrip duurzaamheid  concreet invulling te geven. Dat hebben we gedaan aan de hand van Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen.

De SDG’s – onderdeel van een in 2015 door de VN opgestelde agenda – doen een nadrukkelijke beroep op het bedrijfsleven en andere organisaties om bij te dragen aan het verminderen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Wij voelen ons bij House of Performance aangesproken en geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. Zelf, binnen onze eigen organisatie, maar ook met onze klanten. Hoe kunnen we ook hen helpen om duurzamere keuzes te maken?

Focus op haalbaarheid en impact

Bij het ontwikkelen van een organisatie- of afdelingsstrategie, raden wij onze klanten altijd aan om te focussen op de onderwerpen die haalbaar zijn en waarmee je de meeste impact kunt maken. Duidelijke keuzes helpen je om in het proces de gekozen richting vast te houden. Bovendien is het met een scherpe focus makkelijker om kleine stappen te zetten, in plaats van je te laten verlammen door de grote ambities die je hebt. Die kleine stappen bij elkaar, daar gaat het uiteindelijk om.

Daarom hebben we er als House of Performance voor gekozen om ons te richten op maximaal 4 van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. De 4 focusdoelen die we hebben gekozen sluiten het beste aan bij onze kernwaarden en met deze doelen verwachten wij de meeste impact te kunnen maken op mens en maatschappij.

1) Geschikt werk en economische groei

Dit doel betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

2) Verminderen ongelijkheid

In dit doel staat dat we meer aandacht moeten besteden aan gelijkheid binnen organisaties. Denk hierbij aan beleid om geleidelijk tot een grotere inkomensgelijkheid te komen, maar ook aan het actief bestrijden van discriminatie. Binnen dit doel wordt van organisaties gevraagd om inclusie te bevorderen op alle niveaus in de organisatie. Dit betekent dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, herkomst, godsdienst of economische status gelijke kansen op de werkvloer moet krijgen.

3) Verantwoorde productie en consumptie

Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel efficiënter: ‘meer produceren met minder’. Dat idee staat centraal in dit derde ontwikkelingsdoel. Organisaties moeten zorgdragen voor aanzienlijk beperkte afvalproductie en haar medewerkers voorzien van relevante informatie over duurzame ontwikkeling en levensstijlen die de aarde niet schaden.

4) Bewustwording en beleid ter bestrijding van klimaatverandering

Organisaties spelen een belangrijke rol in het bestrijden van klimaatverandering en de impact daarvan op de aarde. Dat kunnen ze doen door bewustwording over klimaatverandering te verbeteren en maatregelen te integreren in beleidslijnen en strategieën. Ook kunnen organisaties veel impact maken door in samenwerking met ketenpartners innovatie en verduurzaming in de keten te realiseren.

Waar staan we nu?

Om een project als “duurzaam project” te bestempelen scoren we onze projecten op twee assen.

  • Ten eerste kijken we of ze als organisatie duurzaam zijn. Dat wil zeggen: ze hebben iets in hun strategie opgenomen uit de 4 door ons gekozen SDG’s. Op dit moment voldoen 80% van de klanten waarmee we samenwerken aan dit stempel.
  • Ten tweede kijken we of we samenwerken aan een duurzaam project; een project dat expliciet bijdraagt aan 1 of meer van de 4 SDG’s. Op dit moment voldoen 40% van onze projecten aan dit stempel.

Als je als organisatie wilt bijdragen aan de SDG’s geloven wij er in dat dit moet starten bij het integreren van deze duurzame ontwikkelingsdoelen in de organisatiestrategie en bedrijfsvoering en dat je hier als organisatie over moet rapporteren. Als je je als bestuur committeert en de SDG’s in je organisatiestrategie integreert is dit een mooie basis om door te vertalen naar je afdelingen. Ook hierin adviseren wij om een duidelijke focus aan te brengen in de doelen die je kiest, om zo effectiever en impactvoller te zijn.

Wil je weten hoe jouw organisatie/afdeling kan bijdragen aan de Sustainable Development Goals of heb je een specifiek een organisatievraagstuk die aansluit op 1 of meerdere van de genoemde SDG’s? We denken graag met je mee!

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
HOP_HR_BW_4-0057

Over de auteur

Avontuur, uitdaging en humor zijn voor mij belangrijke kernwoorden. Het verder helpen van organisaties en hun medewerkers door effectiviteit, verbinding en vernieuwing is wat mij drijft.

Naar Laura Abbink
Geef een reactie hier...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *