Wat heb ik zélf te doen?

02/03/2020

Onlangs zat ik als Agile coach bij een van mijn opdrachtgevers in vergadering. We bespraken de resultaten van een medewerkersenquête. Daaruit bleek dat de medewerkers geen vertrouwen ervaren van één van de leidinggevenden. Dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Hij reageerde defensief en zocht naar allerlei verklaringen waarom de medewerkers dat gezegd zouden hebben. Het lag aan hun, zeker niet aan hemzelf. Ik voelde direct de irritatie bij mezelf opborrelen. 

Het stellen van de juiste vraag

“Vind je het gek dat ze geen vertrouwen bij je ervaren? Je hebt ook geen vertrouwen in hen!”, schoot het door me heen. Ik wilde hem zo graag vertellen wat hij te doen had. En, dat deed ik ook. Natuurlijk leidde mijn confrontatie nergens toe. De boel kwam alleen maar meer op scherp te staan. Ik sloeg namelijk een belangrijke stap over: het stellen van de juiste vragen: Wat gebeurt er nu? Wat doet deze enquête met jou en hoe komt dat? Wat ligt er onder? 

Ik realiseerde me later dat hij me met zijn reactie had geraakt. Het ervaren van vertrouwen is voor mij een belangrijke drijfveer en dus verwachtte ik dat dat voor zijn team ook geldtDaarom ging ik in de aanval. In een éénopéén gesprek kwam ik daar bij hem op terug, waardoor ik daarna veel meer ruimte voelde om hem te laten onderzoeken wat hem zo raakte 

Onderzoeken waar patronen vandaan komen

Hij vertelde over zijn drijfveer: perfectionisme. Als er zaken niet goed gaan, wordt hij daarop afgerekendDaarom doet hij het liefst alles zelf. Dan komt het wel goed, denkt hij. Maar juist dágeeft de medewerkers het gevoel dat hij ze niet capabel acht. Waardoor ze zelf minder verantwoordelijkheid nemen en achterover gaan leunen. Ziedaar de bekende vicieuze cirkel. 

We onderzochten waar dit patroon vandaan komtHij zag dat hij van jongs af aan al grote verantwoordelijkheden op zijn schouders had gekregen. Als oudste zoon in een groot gezin droeg hij veel ‘last’. Daar kwam zijn ‘ik doe het zelf wel’ vandaan. En zijn gevoel van perfectionisme. We bespraken wat hij zelf kon doen. Nu kon de vraag ‘Wat heb ik te doen?’ wél aan bod komen. Het antwoord was in kleine stapjes de verantwoordelijkheid teruggeven. Om zo weer wederzijds vertrouwen op te bouwen.  

Naar de diepere lagen gaan

Aan het eind van de week reed ik, tevreden terugkijkend, naar huis. Ik was weliswaar zelf niet perfect geweest. Ik had me laten leiden door mijn eigen gevoeligheid, maar ik had ervan geleerd. Samen hadden we toch iets moois bereikt. En ergens was ik ook blij dat ik als externe bij dit proces betrokken wasIk moest denken aan de woorden van mijn coach bij het interim netwerk van House of Performance: ‘Kijk altijd hoe je gebruik kunt maken van die externe klik’. Je kunt als externe net wat verder gaan in je coaching. Vreemde ogen maken het veiliger om dieper te gaan.  

Bij het interim netwerk van House of Performance zit het in de cultuur om echt naar die diepere lagen te gaan. We dagen net wat meer uit. Net als de collega’s van onze consultancy tak trouwens. Uitdagen zit diep in onze gezamenlijke cultuur verankerd. Dat doen we overigens niet alleen naar onze opdrachtgevers toe, maar ook naar elkaar. Waarbij steeds weer de vraag ‘Wat heb ik zelf te doen?’ centraal staat.  

Veranderen is en blijft voor veel mensen een uitdaging en gaat vaak gepaard met verzet. Dit, terwijl verandering de enige constante is. Ik zie het als een uitdaging om mensen in verandering mee te nemen, waarbij ik kritisch durf te zijn naar de ander én mezelf. Wil jij sparren over jouw veranderopgave? Neem dan nu contact op met mij of één van onze interim managers! 

Het kan beter

Wat kan er volgens jou beter? We vernemen het graag van je!

reCAPTCHA is required.
Patricia-1

Over de auteur

Mijn specialisme is mensen, teams, leiders meenemen in verandering. Gedrag veranderen is taaie kost, als geen ander weet ik hoe mensen bewegen en wat ze beweegt. Ik zorg voor succesvolle (Lean of Agile) implementaties door naast ze te gaan staan. In het veld, op de (directie)vloer ga ik met ze aan de slag en breng zo organisaties daadwerkelijk in beweging. Scherpe observaties en geen blad voor de mond nemen zijn mijn kernspecialismen.

Naar Patricia Hoekstra
Geef een reactie hier...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *