Digital Impact by House of Performance

Wij geloven dat elke organisatie haar data moet inzetten om competitief te blijven. House of Performance (HofP) is organisatiespecialist en werkt samen met leiders die dat nu al willen realiseren. Digital Impact gaat om het slim inzetten van digitale technologie om zowel (nieuwe) klanten te binden als operational excellent te worden. Om Digtal Impact te bereiken faciliteert HofP organisaties op drie assen:

1. Digitale transformatie executie
2. Data-driven change
3. Technologie t.b.v. team performance

As 1: Digitale transformatie

HofP is een hypeerrspecialist in implementeren. Wij realiseren verbetering. Jouw digital roadmap of digitale strategie voor de komende jaren vertalen wij met jouw organisatie naar concrete initiatieven en acties, waarmee je zelf de eerste stappen zet naar de nieuwe digitale organisatie. Strategie executie van de digitale roadmap vraagt om samenhang, prioriteren en sturing inrichten door de hele organisatie (alignment). We bepalen daarbij altijd eerst positie binnen het Digital Maturity Model. Vanuit de vastgestelde huidige positie gaan we toewerken naar de volgende fase.

As 2: Data driven change

Elke organisatie wil continu haar prestaties verbeteren en daarbij hoort het leren en acteren op basis van feiten en cijfers. Deze data worden vaak al bewaard, maar nog vaker worden de data nog niet ingezet om waarde toe te voegen aan de organisatie en haar klanten. HofP helpt organisaties de waarde van deze data te verzilveren door deze in te zetten zodat (management)teams de klant steeds beter en persoonlijker kunnen bedienen en steeds efficiënter te werken. Bijvoorbeeld door de inzet van steeds gevanceerdere analytics.

Lees ook de case over hoe we een energiebedrijf hebben geholpen een meer data gedreven organisatie te worden.

As 3: Smart tech for scalable team performance improvement

Performance verbetering in de 21e eeuw kan niet meer zonder de inzet van slimme technologie. Daarom ontwikkelt HofP zelf slimme schaalbare tools die onze impact vergroot en organisaties duruzaam verder helpt haar performance te verbeteren. Dit realiseren we door bijvoorbeeld de inzet van gamification of onze digitale teamontwikkelingstool de TeamFitCheck. De Team Fit Check is een digitale tool waarmee snel een effectief een nulmeting plaatsvindt van de huidige dynamiek binnen het team en waarbij op basis van interactieve en laagdrempelige werkvormen samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het team. Lees meer over deze aanpak bij de praktijkcase van zorginstelling ’s Heeren Loo.

Voor meer informatie over de aanpak van gamification op de winkelvloer lees over de Bakman praktijkcase.