Leiderschap ontwikkeling by House of Performance

Leiders die volgens Agile principes hun werk voortdurend optimaliseren noemen wij Lean Leiders. Wij geloven dat een Lean leider zich in verschillende stadia van ontwikkeling naar ‘de ideale Lean leider’ kan bevinden: Het idee is dat je nooit bent uitgeleerd en jezelf altijd kunt verbeteren. Onderzoek van oud-collega dr. Desirée van Dun, helpt ons om opdrachtgevers te ondersteunen bij leiderschapsontwikkeling.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat effectieve Lean leiders:

  • Actief luisteren – oogcontact maken, begrip tonen, knikken, samenvatten, doorvragen;
  • Vertrouwen opbouwen met medewerkers – iets van henzelf laten zien, medewerkers echt eigenaar maken van verbeteracties.
  • Ondersteunen en aanmoedigen – positief reageren op suggesties, complimenten geven, middelen regelen om verbetering op team of individueel niveau te realiseren, duidelijkheid bieden over de strategische koers en successen vieren;
  • Faciliteren van teamleren – feedback op de agenda zetten, vragen aan hun team stellen, op basis van feiten en cijfers over de teamprestaties leerpunten met het team bespreken, regelmatig de waarom vraag stellen;
  • Zelf het goede voorbeeld geven – duidelijke afspraken maken, acties nakomen, zo min mogelijk verspillingen in eigen werk toelaten, kwetsbaar opstellen, bewust zijn van hun eigen invloed.

Om jezelf dus te ontwikkelen tot effectief lean leider kun je gericht op deze gedragingen sturen.

Bekijk ook de reeks korte filmpjes die je antwoord geven op de vraag ‘Hoe word ik in zes stappen een lean leider?’