Managed by House of Performance

Interim verandermanagers van HofP

Interim managers van Managed by House of Performance (Mby) zijn professionals die een organisatie tijdelijk ondersteunen om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld als er complexe veranderingen worden doorgevoerd, een nieuwe koers wordt uitgezet of een aanzet voor een cultuurverandering moet worden gegeven. In dergelijke situaties kan het effectief zijn om, naast het zittende management, een interim manager, in te zetten. Op deze manier maken we de organisatie samen van binnenuit sterker.

Op de website van Managed by House of Performance lees je meer over de visie, aanpak en leden.