Privacyverklaring House of Performance

Introductie

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven ontkomen wij er niet aan om een aantal gegevens van jou op te slaan. In de onderstaande verklaring leggen wij uit hoe wij hier op een zorgvuldige manier mee omgaan.

Verklaring

House of Performance B.V., gevestigd aan de Hamburgerstraat 30 3512 NS te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

House of Performance B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

House of Performance B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling(en)
 • Het verzenden van informatie over onze events
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of onder de aandacht te brengen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

House of Performance B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van House of Performance B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

House of Performance B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

 1. (Categorie) persoonsgegevens. Bewaartermijn: tenminste voor de periode waarin jij geregistreerd staat als klant en maximaal tot het moment waarop jij expliciet een wijzigings- of verwijderverzoek indient. Wij willen onze (oud) en potentiƫle klanten op een zo persoonlijk mogelijke manier bedienen. Hierdoor vinden wij het belangrijk om hen te voorzien van relevante informatie over de dienstverlening die wij aanbieden en uitvoeren. Maatwerk dienstverlening is een essentieel onderdeel van onze propositie.

Delen van persoonsgegevens met derden

House of Performance B.V. deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. House of Performance B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt House of Performance B.V. jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

House of Performance B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door House of Performance B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

House of Performance B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

House of Performance B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

House of Performance B.V.

Hamburgerstraat 30

3512 NS Utrecht

+31 30 239 33 60

[email protected]

House of Performance B.V. is geregistreerd onder kvknummer 30151527.

Indien je aanvullende vragen hebt over het privacybeleid van House of Performance kun je contact opnemen met Ralph van den Bosch. Hij waakt over de gegevensbescherming van House of Performance B.V. en is te bereiken via [email protected].