Strategie-Executie

De doorvertaling van strategische plannen naar uitvoering op de werkvloer

Wat is strategie-executie?

Strategie-executie gaat over het vertalen van strategie naar executie. Naar concrete en meetbare doelen, initiatieven en acties die impact hebben op alle lagen van de organisatie.

Waarom is strategie-executie noodzakelijk?

Veel organisaties investeren vooral in het formuleren van hun missie, visie en strategie en denken dat een goed plan zichzelf waarmaakt. Maar de praktijk leert anders. Na het formuleren van de strategie begint het echte werk pas: mensen en teams laten excelleren. Het executeren, of eigenlijk het uitvoeren van de strategie, klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. 

Want, hoe communiceer je de strategische doelstellingen en wat betekent dit voor individuele medewerkers? Welke rol hebben leidinggevenden in de doorvertaling van strategie? Hoe neem je medewerkers mee in de benodigde verandering? Hoe zorg je voor focus en samenhang tussen alle veranderinitiatieven? En hoe monitor je de voortgang op verandering? 

Bij House of Performance zien we drie belangrijke aandachtsgebieden.

De 3 pijlers van strategie-executie

Strategie-executie vraagt om een combinatie van drie aandachtsgebieden: changemanagement, performancemanagement en leiderschap.

  1. Changemanagement
    • Een effectieve implementatie van strategie krijgt mensen in beweging en realiseert duurzame verandering op de werkvloer. Bijvoorbeeld met aandacht voor een inspirerend veranderverhaal en ruimte om met nieuw gedrag te experimenteren. Medewerkers moeten snappen wat de verandering inhoudt, in staat zijn om mee te veranderen, de benodigde steun ervaren en zelf in de verandering geloven.
  2. Performancemanagement
    • Een effectieve strategie start met een duidelijke richting en doelen. Het is van belang om deze doelen door te vertalen van de directie tot aan de werkvloer met bijbehorende overlegstructuren. Bijvoorbeeld met de Plan-Do-Act-Check cyclus. Dit is nodig om de strategie te koppelen aan de daadwerkelijke performance en het gesprek hierover met elkaar scherp te voeren.
  3. Leiderschap
    • Tijd en aandacht van het leiderschap zijn cruciaal in het realiseren van strategie. Het management moet de strategische verhaallijn doorvertalen naar hun eigen team en in de prestatiedialoog de link naar het groter geheel maken. Dit vraagt tijd om met elkaar te leren en ontwikkelen en, net als met elk ander veranderinitiatief, het tonen van het juiste voorbeeldgedrag.

Een wendbare strategie-executie

Waar organisaties voorheen een strategie voor de komende tien jaar konden ontwikkelen, zien we dat er steeds meer wendbaarheid van organisaties wordt gevraagd. Het continu anticiperen op interne en externe ontwikkelingen is noodzakelijk en vraagt om een wendbare strategie op alle niveausIn de praktijk betekent dit dat je kortcyclisch bijstuurt op de gekozen initiatieven. Hebben de gekozen initiatieven nog prioriteit en leiden ze inderdaad tot het gewenste resultaat? Daarnaast is het van belang om regelmatig op de gestelde doelen te reflecteren. Gaan we met de gestelde doelstellingen en normen onze missie en visie realiseren of is bijsturing of aanpassing van de doelen nodig? 

House of Performance verbeterde de strategie-executie van deze organisaties

Case

Case: CBS – Het maximaliseren van de maatschappelijke impact

...

Lees verder

Case

Case: Menzis – Strategieontwikkeling klantbediening

Menzis heeft de missie om, door kwalitatief goede en betaalbare zorg te verzekeren, de leefkracht van ieder mens te versterken. Klant & Operati...

Lees verder

Case

Case: Enexis – Begeleiden jaarplanproces directie en RvB

Na een lange periode van stabiliteit, staat Enexis onder druk om haar productiviteit te vergroten en kosten te verlagen om de energietransitie vers...

Lees verder

Case

Case: Movir – Strategie naar de werkvloer vertalen

Movir, onderdeel van de NN Group, is een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar die zich richt op hoog opgeleide, zakelijke en medische professionals. S...

Lees verder

De strategie-executie van jouw organisatie verbeteren?

Voor een succesvol strategietraject met een soepele overgang van strategieontwikkeling naar uitvoering, adviseren we om de uitdagingen die bij de uitvoering komen kijken al bij de ontwikkeling van de strategie mee te nemen. 

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het opstellen of herijken van de strategie en een strakke executie? Willen jullie focus en alle medewerkers meekrijgen in de gewenste verandering van de strategie? Kost het jaarlijks vaststellen van de jaarplannen veel tijd en levert het frustratie en gedoe op in plaats van focus en inspiratie? 

House of Performance heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij hun strategie-executie. Meer weten? Neem dan nu contact op met één van onze specialisten: Carmel Kloosterhuis, Remco Wieland, Frank Bekkers, Saskia van Liebergen of Laura Abbink.