Alex Cornelisse

Zelfstandig Interim Manager

Allround project- en interimmanager in HR met ervaring in grote (internationale) organisaties, met een stevige bedrijfskundige en ICT achtergrond.

Expertise(s)

Begeleiden van cao-onderhandelingen, implementeren van cao’s. Vertalen van nieuwe wet- en regelgeving naar bedrijfsprocessen en de implementatie daarvan. Projecten op het snijpunt van beleid, uitvoering, ICT, inkoop, fiscaliteit en finance. Ontwerpen en implementeren van HR-dienstverleningsmodellen.

2018
Vorige
Volgende
Volgende