Johanna Koopmans

Interim manager

Als Change Manager genereer ik positieve impact op het snijvlak van mens en organisatie. Het begrijpen van menselijk gedrag in organisatieperspectief, alsmede het verenigen van organisatiedoelen met menselijk geluk spreekt mijn passie aan. Hierbij streef ik een balans na tussen inhoud en proces, denken en doen. Door mijn ervaringen ben ik gewend te schakelen op strategisch niveau en relevante overwegingen, ontwikkelingen en trends te vertalen naar de uitvoering. Het sensitief communiceren en afstemmen van inhoud met een breed scala aan belanghebbenden maakt daar expliciet deel van uit.

Expertise(s)

Change management, change communicatie, training en facilitatie in innovatie en verandercontext, ervaring in politieke en internationale context.

2019
Vorige
Volgende
Volgende